Gratis ungdomsarbete är förlegat och omodernt

Det finns en tradition i Sverige som borde brytas. Jag tänker på våra ungdomar som jobbar, ibland hårt, och utför ett viktigt arbete i idrottsföreningar. De jobbar ideellt.

Ungdomar som jobbar i idrottsföreningar förtjänar en rimlig timlön, tycker insändarskribenten.

Ungdomar som jobbar i idrottsföreningar förtjänar en rimlig timlön, tycker insändarskribenten.

Foto: Ørn E. Borgen/NTB/TT

Insändare2021-04-13 09:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att jobba ideellt låter fint, men är en vacker omskrivning för att jobba gratis, utan ens en krona för slit och engagemang i idrottsföreningar. 

Ett utmärkt system menar vissa. Ungdomarna ställer upp för samhället, lär sig nya saker och samhället sparar pengar när jobbet görs ideellt.
 


Detta är helt fel, menar jag. Jag är inte längre ungdom, men har på senare tid funderat på det absurda med detta system där vissa ungdomar jobbar med något så viktigt som att träna yngre barn i olika idrotter.

Varför ska de jobba gratis? Ungdomar som jobbar i idrottsföreningar förtjänar en rimlig timlön, precis som andra extrajobbande ungdomar.

En hög timlön, som utgår från deras kompetens. En duktig ungdom som engagerar sig i en förening och är en skicklig tränare bör få 200–250 kr i timmen. På en termin blir det ändå inte mer än cirka 5 000 kronor om träningstillfället är en gång i veckan, fördelat på 20 betalande familjer.

Det skulle vara välförtjänta pengar, dryga ut ungdomarnas skrala privatekonomi (många får ju endast 1 250 kr, barnbidraget) och det skulle kunna leda till att fler ungdomar engagerar sig i föreningar.

 

Att fler ungdomar engagerar sig i föreningsidrotten vore positivt för föreningslivet och fler skulle få ett första riktigt avlönat jobb med allt vad det innebär.

Vilka ska betala för lönerna till de arbetande ungdomarna? Enkelt. Föräldrarna som betalar föreningsavgiften. Om föreningsavgifterna höjs med några hundra kronor per termin gör det att föreningarna skulle få råd att betala ut timlöner till ungdomarna. 

De flesta föräldrar har nog råd, 500 kr extra för en termin är inte mycket. De som verkligen inte har råd skulle kunna få bidrag som täcker den ökade idrottsföreningsutgiften.

 

En liten trend på senare år är att företag arrangerar idrott som komplement till föreningar och tar betalt för yngre barns idrottande. Det kostar mer, men föräldrar betalar ändå vilket indikerar att de har råd att betala mer. Därför har de nog också råd att betala mer i terminsavgift till en idrottsförening om det medför att de slipper lägga ner ideellt arbete. 

Om idrottsföreningar började betala ut rimliga timlöner skulle det bli ett ökat engagemang och fler ungdomar som bidrar till föreningarna. Systemet med att ställa upp ideellt är visserligen nobelt men känns förlegat och omodernt.