Gör om och gör rätt med Tinnis badsjö

Har politikerna i Linköpings kommun lurat oss om Tinnerbäcksbadet?

Vi inom den nybildade föreningen Tinnis.nu förkastar detaljplanen och för fram det vi kallar Linje 4 där vi värnar Tinnerbäcksbadets badsjö, skriver insändarskribenterna.

Vi inom den nybildade föreningen Tinnis.nu förkastar detaljplanen och för fram det vi kallar Linje 4 där vi värnar Tinnerbäcksbadets badsjö, skriver insändarskribenterna.

Foto:

Insändare2021-08-27 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den debatt som pågår om Tinnerbäcksbadets framtid måste man ställa sig frågan: har Linköpings kommun fört oss bakom ljuset?

I februari 2016 antogs ”Detaljplaneprogram i Innerstaden för Folkungavallen”. Den planen kan man säga ”smögs” igenom i kommunfullmäktige utan debatt bland Linköpingsborna i gemen eller i Corren. 

Vi var varken informerade eller förstod vilken inverkan planen skulle få för det framtida Tinnerbäcksbadet.

Detaljplanen innebär att Tinnerbäcken ska lyftas upp ur sin kulvert och därmed blir Tinnis badsjö betydligt mindre till ytan. Parallellt har politikerna gett sken av att Tinnerbäcksbadet med sin stora badsjö kommer att bibehållas. Enligt de bilder man presenterade i de olika arkitektförslagen för den nya simhallen kan man inte se att Tinnerbäcken lyfts upp ur sin kulvert.

Vi inom den nybildade föreningen Tinnis.nu förkastar detaljplanen och för fram det vi kallar Linje 4 där vi värnar Tinnerbäcksbadets badsjö. En detaljplan kan rivas upp eller justeras. Badsjön måste uppta en betydligt större yta än vad som finns i något av alternativen (förslagen) från kommunen. 

Linje 4 innebär att Tinnerbäcken även i framtiden ska rinna genom en ny kulvert under badsjön. Det är knappast ”raketvetenskap” att bygga en ny miljöanpassad kulvert under badsjön som klarar av det framtida beräknade vattenflödet.

Det är nu upp till politikerna i Linköpings kommun att göra om och göra rätt.

Tinnerbäcksbadet, kommunens förslag 1.
Tinnerbäcksbadet, kommunens förslag 1.