Gör något åt parkeringen innan något händer

Det borde vara allas önskan att det ska vara tryggt att lämna och hämta sina barn vid en skola. Parkeringssituationen vid Bjälbotullskolan är rena vilda västern, menar insändarskribenten.

Det har vädjats från flera håll till kommunen att man borde måla upp parkeringslinjer för att förtydliga hur parkeringsfickan ska användas, menar insändarskribenten.

Det har vädjats från flera håll till kommunen att man borde måla upp parkeringslinjer för att förtydliga hur parkeringsfickan ska användas, menar insändarskribenten.

Foto: Nathalie Wahlbeck

Insändare2022-09-23 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående parkeringssituationen på Axstadvägen vid Bjälbotullskolan i Skänninge:

För ett par år sedan gjordes en ombyggnation utav skolbyggnaden och även parkeringen, det gjordes då en parkeringsficka utmed Axstadvägen. Denna parkeringsficka är en stor trafiksäkerhetsrisk, man parkerar precis hur man vill. Helt fel!

Kommunen satte upp en liten tilläggstavla då de är medvetna om problemet, men det spelar ingen roll då detta inte följs ändå utav föräldrar som ska hämta sina barn.

Det borde säga sig självt att man parkerar parallellt utmed vägen i rätt färdriktning, men det är rena vilda västern. Skymd sikt, inparkerade bilar, sönderkörda stenblock och gräsmatta. Parkeringssituationen är katastrof!

Det har vädjats från flera håll till kommunen via mejl att man borde måla upp parkeringslinjer för att förtydliga hur parkeringsfickan ska användas. Det finns det inga planer på, men det borde göras något innan någonting händer. 

Det borde ju vara allas önskan att det vid en skola ska vara tryggt att lämna och hämta sina barn. Det är inte bara vid parkeringssituationen trafiksäkerheten är utmanad utan även när man kommer åkandes på Axstadvägen och någon med snedparkerad bil backar rakt ut. 

Något måste göras! Eller måste de hända något först? Hoppas både vårdnadshavare och kommunen tänker till. 

"Trött på felparkerade bilar"

Svar från Mjölby kommun:

I samband med ombyggnationen av Bjälbotullskolan för ett par år sedan möjliggjordes hämtning och lämning på Axstadvägen i en parkeringsficka. Tidigare saknades den möjligheten. Parkeringsmöjligheterna förbättrades också väster om skolan, med fler parkeringsplatser och mer plats för hämtning och lämning. 

Som trafikant är man skyldig att känna till de lagar och regler som gäller i trafiken. I detta fall handlar det om att parkering ska ske i vägens längdriktning. Det är en generell regel som gäller överallt om inget annat anges.

Att måla upp parkeringsrutor skulle innebära att potentiella parkeringsmöjligheter försvinner, eftersom det behöver finnas utrymme mellan parkeringsplatserna för att fordon ska kunna ta sig in och ut. Målade linjer hindrar heller inte någon från att parkera utanför dessa.

Som väghållare kan vi inte bygga bort alla problem som förekommer i trafiken. Som tidigare nämnt har man som trafikant ett stort ansvar att följa de lagar och regler som finns i trafiken. Det är polismyndigheten som övervakar efterlevnaden av dessa. Utöver detta håller vår parkeringsövervakning regelbundet koll på platsen.

Joel Runn, trafikingenjör, Mjölby kommun