Gör era barn en tjänst – anmäl era aningar

Till föräldrar i vårt land med barn som ni misstänker befattar sig med gängkriminalitet:

Insändare2021-12-09 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ge ut – aldrig upp! Den allt överskuggande föräldrakärleken har naturen nedlagt i oss och den ger styrka av oanade mått! Den kan rädda ert barn så att ni i fortsättningen får vara mammor och pappor till levande barn i stället för att ha dem döda på kyrkogården.

Gör ert barn tjänsten att anmäla era aningar, misstankar eller er vetskap om att barnet kan vara i farozonen. Berätta om: innehav av skjutvapen, att de hanterar produkter för eventuell tillverkning av sprängmedel, misstanke om försäljning och bruk av droger – för polismyndigheten på den plats där ert barn befinner sig. Att vittna om vad man sett och hört är första vägen till räddning.

Ge ert barn chansen att bli kallat till förhör. Om så händer, visa att ni finns där. Om åtal väcks, visa att ni finns där. När domen kommer, visa att ni finns där. Fotboja kan bli aktuell. Innan det värsta har hänt kan dock det uppsåtliga leda till fängelsestraff. Visa att ni finns där, även när ert barn blivit myndigt. När- och utomstående har en vana att efterlysa ”socialen” som står till buds i samhället. Där blir ditt barn knutet till en fil i datorn, inte till någon som har det knutet till sitt hjärta. Som mammor och pappor!