Ge synskadade elever samma möjligheter i skolan

Trots teknologiska är punktskriften fortfarande avgörande för information och kommunikation, skriver insändarskribenten.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten anpassar läromedel till punktskrift och eller digitalt, men processen kan vara långsam, skriver insändarskribenten.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten anpassar läromedel till punktskrift och eller digitalt, men processen kan vara långsam, skriver insändarskribenten.

Foto: Steven Senne

Insändare2023-07-22 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att garantera en grundläggande färdighet för blinda och gravt synskadade elever bör rätten att lära sig punktskrift inkluderas i skollagen. Även om teknologiska framsteg görs är punktskriften fortfarande avgörande och används i kombination med talteknologi för att säkerställa tillgång till information och kommunikation.

Tyvärr prioriteras inte punktskrift i alla skolor, vilket skapar ojämlikhet och kan leda till att elever väljer bort punktskriften. Alla människor har rätt till ett komplett läs- och skriftspråk, och punktskriften ger möjlighet till aktivt deltagande i utbildning, arbete och fritid.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har förbundit sig att följa, är ändamålsenlig utbildning för barn med synskada viktig. Sverige bör följa Norges exempel och inkludera rätten till punktskrift i skollagen för att säkerställa likvärdig tillgång till utbildning för alla elever.

Elever som är blinda eller har synnedsättning måste få sina läromedel samtidigt med klasskamraterna. Specialpedagogiska Skolmyndigheten anpassar läromedel till punktskrift och eller digitalt, men processen kan vara långsam. Det innebär i praktiken att synskadade elever diskrimineras.

När skolan börjar efter sommaren ska synskadade barn kunna veta att deras behov kan tillgodoses. Det är dags att säkra rätten till punktskrift i skollagen och ge blinda och synskadade elever nödvändiga verktyg för deras utbildning och framtid.