Låt oss tanka med större förnybart innehåll

Det är ett helt galet tänk från den nya regeringen att sänka ambitionsnivån för reduktionsplikten till 6 procent, menar insändarskribenten.
Det är ett helt galet tänk från den nya regeringen att sänka ambitionsnivån för reduktionsplikten till 6 procent, menar insändarskribenten.

Snälla bränsleleverantörer! Ge mig möjlighet att tanka diesel med en stor del förnybart innehåll även i fortsättningen, menar insändarskribenten.

Insändare 19 oktober 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Innan reduktionsplikten på 30 procent tankade jag Preems Evolution+ som innehöll minst 50 procent biobränsle. Den var lite dyrare men jag har råd att hjälpa till och ta ansvar för att dämpa den globala uppvärmningen, därför resonerar jag så. 
Ja, jag vet att jag är priviligierad som kan resonera så här, men jag tror inte att jag är ensam även det om tiderna blir kärvare.

Det är enligt min mening ett helt galet tänk från den nya regeringen att sänka ambitionsnivån för reduktionsplikten till 6 procent! Varför kan man blunda för forskarnas slutsatser om klimatet? Varför blundar vi (inklusive de flesta som röstar) för alla tecken på ett stört klimat som: avsmältningen av glaciärer, översvämningar, fler och större skyfall, kraftigare, flera orkaner, artdöd, etcetera. Behöver vi inte alla att dra vårt strå till stacken nu?

Blundar vi därför att effekterna av våra val i dag inte kommer att drabba oss själva, utan i stället våra barn, barnbarn och deras efterkommande?

Vi borde åtminstone få tillgång till bränslen med mera förnybart innehåll i väntan på att bilarna med förbränningsmotorer blir skrotfärdiga. Jag tror att det är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt att använda det man redan har. Den bil jag har är inte gammal men den är ju redan tillverkad. Tillverkning av bilar drar stora resurser i form av material, inte bara till batterier utan också andra material. Elektrifiering löser inte alla problem och dessutom behöver vi nog inte öka elförbrukningen i väntan på ny elproduktion (nämner inte vilken). Priset på elen är högt nog ändå.

Så snälla bränslebolag! Ta ert ansvar och ge oss ett alternativbränsle med större förnybar inblandning nu när politiken inte tar sitt ansvar! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa