Ge oss en funktionell och vacker simhall

Insändare2021-08-13 15:51
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tillbaka i Linköping efter semestern passerar jag den nu avtäckta nya simhallen - och blir beklämd av hur ful den är. Grå fasad i tråkigt material och oskön form som skulle platsa som nybygge i DDR på 1970-talet. Varför byggs det så? Brister beställarkompetensen? Har samhällsbyggnadsnämnden respektive bygg- och miljönämnden inga estetiska ambitioner för vad som släpps fram? Hur kan man godta denna okänslighet för platsens förutsättningar och bortse från behovet av att gestaltningsmässigt jämka ihop nya simhallen med Sporthallen från 1955 och Tinnis funkisbyggnad från 1930-talet? Dessutom knaprar bygget upp det vackra och välfungerande Tinnis som riskerar utplåning. Vi kommuninvånare vill ha en simhall som är både funktionell och vacker, och det går att bygga sådana till rimligt pris. Projektet har lanserats som prestigebygge men riskerar bli ett dåligt exempel på förtätning. Finns den politiska viljan att göra det bra?