Ge en förklaring till regionens underskott

Nu måste någon ge en förklaring till dessa 630 miljoner kronor. Vad håller Region Östergötland på med, undrar insändarskribenten.

Insändare 16 februari 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Region Östergötland går back med 110 miljoner" (2/2):

I Corren fanns en artikel om Region Östergötlands ekonomiska resultat 2022. Arbetslösheten gav 530 miljoner bättre än budgeten. Även statsbidragen bidrog positivt till resultatet. 

Det var inte samma lycka när det gäller de finansiella marknaderna. Avkastningen på placerade medel minskade med 630 miljoner kronor. Hjälp. Det preliminära resultatet för Region Östergötland blev minus 110 miljoner kronor. 

Nu måste någon ge en förklaring till dessa 630 miljoner kronor. Vad händer med våra skattepengar? Vad är det man håller på med?
Antingen är Region Östergötland oduglig på att göra en budget som har med verkligheten att göra eller är det någon del av ledningen som brustit i sitt ansvar.

En förklaring tack!

Arne E

 

Svar från Region Östergötland:

Avkastningen på placerade medel är beroende av vad som sker på den finansiella marknaden. År 2022 var den finansiella marknaden negativ och eftersom placeringarna ska redovisas till marknadsvärde innebär det att värdet skrivs ned och påverkar resultatet. När marknaden går upp är avkastningen positiv och påverkar resultatet positivt.

Placeringarna ska ses över tid och de har gett god avkastning och bidragit till positiva resultat. År 2021 var till exempel avkastningen 532 miljoner kronor och den senaste 10 åren har avkastningen i absoluta tal varit 2 397 miljoner kronor. Region Östergötland har inga lån och placeringarna är kopplade främst till finansiering av pensionsskulden.

Riktlinjerna för placeringarna som beslutats av regionfullmäktige avviker inte från hur flertalet andra regioner, kommuner eller staten hanterar placeringar för att få en god avkastning över tid.  

Josefin Bjäresten, ekonomidirektör, Region Östergötland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa