Fortsätt påverka attityder i trafiken

Hög hastighet är den enskilt största orsaken till svåra olyckor och de flesta inträffar på 70- och 80-vägar, skriver kårchefen för Östgöta bilkår.

Insändare2021-12-10 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under hösten har Bilkåren intervjuat slumpvis utvalda personer på tio olika orter om deras attityder till trafiksäkerhet.
Att använda bilbälte och att köra nykter verkar vara det som alla, kvinnor och män, tycker är allra viktigast. Om vi tittar på vikten av att hålla hastighetsbegränsningen så är resultatet ett annat. Varken männen eller kvinnorna angav det som mycket viktigt och männen rankade det betydligt lägre än kvinnorna gjorde. Samma sak när det gäller säkring av last inne i bilen och att använda reflex när man vistas i trafiken i mörker, även om det sågs som viktigare än att hålla hastighetsbegränsningen. Att ha däck med bra mönsterdjup sågs som relativt viktigt, framför allt av männen.

Hög hastighet är den enskilt största orsaken till svåra olyckor och de flesta inträffar på 70- och 80-vägar. Att köra för fort på de vägarna innebär större risker än på till exempel motorvägar. Så vad kan vi göra för att påverka människors attityder? Vi kan i alla fall försöka med information och utbildning i olika kanaler. I dag är det eftersatt och att bygga säkra trafikmiljöer är förstås bra, men det räcker inte. 
Ansvariga myndigheter borde återta arbetet med attitydpåverkan och samtidigt fortsätta att bygga bort risker. 
Antingen-eller-tänket måste ersättas av ett både-och-tänk!