Förtroendet för skolledningen har skadats allvarligt

Plakat från demonstrationen till stöd för Linköpings musikklasser den 29 april.
Plakat från demonstrationen till stöd för Linköpings musikklasser den 29 april.

I varje stor verksamhet uppstår ibland fel och ibland begås till och med rena lagbrott. Det är då viktigt att högre chefer tydligt markerar att sådant inte accepteras och att man rättar till felen på ett så transparent sätt som möjligt, menar insändarskribenterna.

Insändare 4 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledarkrönikan "Skakiga argument för nedläggningen av musikklasserna" (30/4):

I Correns ledare sätter Joel Halldorf ljuset på flera av orsakerna till att beslutet om nedläggning av Linköpings musikklasser blivit en sådan stor fråga. Förutom att beslutet är skadligt för både eleverna och kommunen så vill vi också ta upp de allvarliga problemen med hur det gått till när beslutet fattades.

För när viktiga beslut tas i kommunen så har vi medborgare rätt att förvänta oss att kommunen följer lagen och dessutom är en god demokratisk förebild. Det är viktigt för allas vårt förtroende för kommunen.

I skolan är det särskilt viktigt hur beslut fattas eftersom vi har skolplikt. Skolledningen har stor makt över elever och vårdnadshavare, som är i en beroendeställning. Hur har då nedläggningen genomförts av skolledningen? Följande har framkommit och stöds av offentliga handlingar: 1) skolledningen berättade inte om nedläggningen för de som skulle göra skolvalet vilket är ohederligt, 2) skolledningen fattade beslut om nedläggning utan att samråda med elever, föräldrar, eller personal trots att lagen kräver det, och 3) skolledningen förnekar dessutom nu i efterhand att man ens fattat något beslut. Det är uppenbart att det här sättet att fatta beslut är långt ifrån lagens krav och att vara en demokratisk förebild. Resultatet har blivit att elevernas och vårdnadshavarnas förtroende för skolledningen skadats allvarligt.

I varje stor verksamhet uppstår ibland fel och ibland begås till och med rena lagbrott. Det är då viktigt att högre chefer tydligt markerar att sådant inte accepteras och att man rättar till felen på ett så transparent sätt som möjligt. Därför blir vi oroliga när vi läser utbildningsdirektör Bredbergs kommentar på kommunens webbplats; vi får intrycket att han inte har fått all väsentlig information om situationens allvar.

Vi uppmanar nu skolledningen och utbildningsförvaltningen att ta till sig de fakta och uppgifter i sakfrågan om nedläggningen som elever, föräldrar, yrkesmusiker, och forskare inom psykologi och integration lyft i flera mejl, insändare, reportage och debattartiklar. Slutsatsen kan inte bli annan än att riva upp beslutet att lägga ner Linköpings enda profilklass i musik. Därefter måste skolledningen lägga mycket kraft på att bygga upp det förtroende och den tillit som elever, vårdnadshavare och en del personal har tappat. Det är avgörande för att samarbetet på Folkungaskolan ska kunna fungera bra igen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa