Förtäta inte Duvkullen med 160 lägenheter

Förslaget innebär cirka 160 nya hyreslägenheter och 270 nya P-platser (de flesta ovan jord) i området mellan höghusen och Skogsgatan, skriver en boende i Duvkullen.

Willhems förslag innebär cirka 160 nya hyreslägenheter, 270 nya P-platser (de flesta ovan jord) och 400–500 nya boende i området mellan höghusen och Skogsgatan, skriver en boende i Duvkullen.

Willhems förslag innebär cirka 160 nya hyreslägenheter, 270 nya P-platser (de flesta ovan jord) och 400–500 nya boende i området mellan höghusen och Skogsgatan, skriver en boende i Duvkullen.

Foto: Illustration: M5 arkitektur

Insändare2021-11-11 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Duvkullen är ett villaområde med tre höghus, ett mindre hus med gym och pizzeria, samt en skola (Hagby). När det byggdes på 1960- och 70-talen var tanken att hitta ett lagom avstånd mellan villorna och höghusen. Därav de öppna ytor som finns mellan höghusen och villorna i form av grönområden (gräsmattor och odlingslotter) och P-platser.

Nu vill bostadsföretaget Willhem ändra på detta. För ett år sedan lämnade man in ett förslag till kommunen, som fått ett preliminärt ja. Det innebär cirka 160 nya hyreslägenheter, 270 nya P-platser (de flesta ovan jord) och 400–500 nya boende i området mellan höghusen och Skogsgatan. Hela området kommer att ändra karaktär och Willhems enda syfte är att tjäna mer pengar, utan att reflektera över konsekvenserna det får för hela området.

Jag har delat ut Willhems förslag till de cirka 50 villaägare som närmast berörs av förändringen. Jag bor själv i området och kommer att bli en av de drabbade. Förslaget går ut på att framför 2 av de 3 höghusen bygga flera 5–7-vångningshus, som främst i norra delen kommer att ligga bara några meter från våra villatomter och givetvis i söderläge, vilket kommer att skymma vår utsikt, öka insynen till våra tomter, öka skuggningen och troligen också minska värdet på våra fastigheter. För de boende i höghusen kommer de tilltänkta nybyggena också att öka insynen, påverka utsikt och soltid. 

Trafiken in och ut ur området kommer givetvis att öka med fler boende. Det mesta av trafiken går till och från Brokindsleden och över den nya cykellänk mellan Hjulsbro och centrum, som just nu håller på att färdigställas och som går igenom området. Redan nu är parkeringssituationen ansträngd längs Skogsgatan framför höghusen och de villor som ligger utefter denna. Gatan är inte dimensionerad för parkering eller ännu mer sådan och ökad trafik. Redan nu har flera incidenter inträffat och en förtätning av området kommer att försämra situationen ytterligare.

När jag delat ut Willhems förslag, har jag mötts av förvåning, upprördhet och ilska, samt vilja att göra något åt dumheterna. Förtätningsförslaget borde hamna i papperskorgen, men tyvärr finns stor risk att det i någon form förverkligas, då många av kommunens politiker verkar få ståpäls, så snart de hör ordet förtätning. Om 10 månader är det val. Hur ställer sig då partierna – för eller emot förtätning av Duvkullen, mummel eller bara tystnad? Många av oss boende i området vill veta vad partierna tycker i denna fråga. Så vad blir svaret?