Forskning om klimathoten är inte fake news

Förutsättningen för att förstå läget är att vi tar till oss vetenskapen, menar insändarskribenten.

Förutsättningen för att förstå läget är att vi tar till oss vetenskapen, menar insändarskribenten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2023-04-24 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läste DN:s ledare (9/4) angående FN:s klimatpanels senaste rapport att jag kan sova lugnt. Som född 1953 kommer jag nämligen inte hinna drabbas av klimatförändringens allra värsta konsekvenser. Om du däremot är född typ 2020 kommer hela ditt liv att påverkas och präglas av detta.

Jag tänker dock att denna insikt inte alls gör att jag lugnt kan luta mig tillbaka. Jag tror att jag fungerar precis som vilken annan människa som helst gjort i alla tider. Nämligen att jag vill att mina barn, barnbarn och framtida generationer skall kunna leva ett bra liv på vår planet även i framtiden. Kanske rentav ett bättre liv!

Förutsättningen för att förstå läget är att vi tar till oss vetenskapen. Forskning är inte fake news utan har tydliga faktabaserade svar på såväl orsaker till som konsekvenser av den globala uppvärmningen. Icke desto mindre kastade sig “internettrollen” över DN:s ledare med ord som “hittepå”, “klimathysteri” och “rappakalja” för att välja några snälla varianter på faktaresistens inför klimathotet.

Visst går det att avfärda dessa kommentarer om det inte vore för att de också speglar det politiska läget just nu. Politiken som förs i enlighet med det så kallade Tidöavtalet, har Klimatpolitiska rådet fastslagit, kommer att leda till ökade utsläpp för första gången på två decennier. Vi backar tillbaks i vårt klimatarbete och kommer inte att nå de mål som det till och med har lagstiftats om. Det är allvarligt för klimatet men det är också allvarligt för att det hotar de nya arbeten omställningen skapar.

Det är glädjande att vetenskapen också har visat att och hur vi kan nå klimatmålen. Men tyvärr bidrar en regering som inte lyssnar till att skapa något som helst lugn.