Formalitet stoppar oss från att delta i kyrkovalet

Stiftet hindrar Borgerligt Alternativ (BA) i Åkerbo församling från att delta i årets kyrkoval.

Vad spelar det för roll om en anmälan kommer in per post eller digitalt, frågar sig insändarskribenten.

Vad spelar det för roll om en anmälan kommer in per post eller digitalt, frågar sig insändarskribenten.

Foto: TT/arkiv

Insändare2021-06-30 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har det obegripliga inträffat i Åkerbo församling och därför undrar jag hur man resonerar inom Linköpings stift som handlägger kyrkovalet. Vi inom Borgerligt Alternativ (BA) har som vid tidigare kyrkoval anmält vårt deltagande till stiftet. På grund av några märkliga ståndpunkter har nu stiftet bestämt att vi inte får delta i årets kyrkoval.

Först fick vi veta att vi skickat anmälan till ”fel” instans– stiftskansliet i stället för stiftsstyrelsen (samma postadress dock). Vi har vidare fått veta att vi försökt anmäla oss igen som nomineringsgrupp, fast vi redan fanns, vilket skulle vara diskvalificerande. Vi har nu också fått veta att man anser att våra kandidater skulle ha anmälts på ett annat sätt, nämligen digitalt.

I en skrivelse från stiftskansliet har vi fått läsa att ”man vill hjälpa oss”. Om man anser att vi begått något fel i samband med anmälan, menar jag att stiftskansliet omedelbart skulle ha återkopplat till oss. 

Vårt ombud kontaktade ansvarig handläggare på stiftet för att få till stånd ett möte. När vårt ombud skulle infinna sig på överenskommen tid, fick han plötsligt veta att handläggaren inte kunde ta emot. 

Är detta att visa hjälpsamhet och jag frågar – vad spelar det för roll om en anmälan kommer in per post eller digitalt? En sådan formalitet kan väl inte vara skäl för att utesluta oss? 

Jag vill betona att Åkerbo församlings ledning helt har ställt upp för oss och har gjort vad de kan i frågan, vilket vi är mycket tacksamma för.

Redan nu finns medlemmar som frågar mig vad de ska rösta på och jag har ingen aning om vad jag ska svara. Om BA inte får delta i årets val befarar jag tyvärr ett stort medlemstapp i Åkerbo församling och det kommer att drabba församlingen så oförtjänt.