Fördelaktigt om fordon drivs med alternativa bränslen

En resa på 26 mil med två laddstopp innebär mycket längre restid med elbil än med en vanlig bil. För att undvika detta problem utvecklas nu flera alternativa bränslen som går att tanka lika smidigt som bensin.

Insändare 17 december 2021 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Missförstånd om övergivna elbilar” (14/12):

Det är många projekt på gång med målet att minska koldioxidutsläppen, som till exempel vätgas och E-bränsle.

Jag tror att elbilar med stationära eller inbyggda bränslecellsladdare kommer att bli allt vanligare i takt med att antalet tankställen för vätgas byggs ut. Överskottsenergi från vindkraftverken kan utnyttjas för detta genom att vid lågt elpris köra elektrolys och skapa ”grön” vätgas. Genom termisk pyrolys kan naturgas delas upp i ”turkos” vätgas och fast kol. Båda dessa processer är koldioxidfria.

Vätgasen kan användas direkt i vanliga förbrännings­motorer eller i batteribilar med bränsleceller. Vid körning bildas vattenånga och dessa fordon är därför lika koldioxidfria som elbilar. E-bränsle framställs genom att koldioxid reagerar med vätgas. Vätgas från sol- eller vindkraft och avskild koldioxid från kraftverk och värmeverk kan användas som råvara. Dessa bränslen har samma egenskaper som dagens bensin och diesel och kan alltså direkt ersätta dessa.

Håller med om att debatten om transporter och bilar skall vara saklig och nyanserad. Det är naturligtvis fördelaktigt om så många fordon som möjligt kan drivas med alterna­tiva bränslen som ger minimala utsläpp av växthusgaser. Vi bör därför und­vika begreppet ”fossilbilar” och i stället diskutera vilket bränsle som fordonen drivs med och vilken klimatvinst detta ger i förhållande till kostnaden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa