Höj den tillåtna hastigheten för A-traktorer

Högre tillåten hastighet kommer resultera i en bättre trafikrytm och framför allt, färre manipulerade fordon som orsakar olyckor, menar en A-traktorförare.

A-traktorerna är ombyggda före detta bilar som har byggts för att klara av en krock i hög hastighet och är därför betydligt säkrare än mopedbilar, menar insändarskribenten.

A-traktorerna är ombyggda före detta bilar som har byggts för att klara av en krock i hög hastighet och är därför betydligt säkrare än mopedbilar, menar insändarskribenten.

Foto: Malin Christoffersson

Insändare2022-11-17 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På senare tid har artiklar om A-traktorernas negativa påverkan på omgivningen blivit allt fler i sociala medier och tidningar. Många av de klagomål man finner i medierna bygger på att de stoppar upp trafiken och att ungdomar manipulerar sina A-traktorer så att de går fortare än den tillåtna hastigheten på 30 km/h. Olyckorna har på senare tid ökat i hand med detta och därför avslår lagstiftarna förslaget om att öka hastigheten. Detta kommer inte lösa problemet med de manipulerade fordonen då den låga lagstadgade hastigheten just är anledningen till att ungdomarna mixrar med fordonen så att de går fortare. 

A-traktorerna är ombyggda före detta bilar som har byggts för att klara av en krock i hög hastighet och är därför betydligt säkrare än mopedbilar vars kaross endast är byggd i plast. Trots detta får mopedbilarna framföras i en högre hastighet än A-traktorerna.

De båda fordonen kräver samma färdbevis (AM-kort) för att få framföras. En person som har tagit AM-kort har fått den utbildning som krävs för att framföra ett fordon i 45 km/h. Mopeder, där föraren sitter betydligt mer oskyddad än i en A-traktor, får också framföras i 45 km/h. Det är då mycket orimligt att detta inte ska gälla A-traktorer också. 

Högre tillåten hastighet kommer resultera i en bättre trafikrytm och framför allt, färre manipulerade fordon som orsakar olyckor. Trafikverket bör därför tänka om och höja hastigheten för A-traktorer och med glädje se att ungdomarna har ett intresse där det inte förekommer alkohol eller andra droger.