Förälderns vädjan: Låt min dotters lärare vara kvar

”Jag vill inte att mina lärare ska sluta!”, säger min dotter. Hon går på Egebyskolan i Mjölby och kommer i högsta grad drabbas av den neddragning av lärare som ska göras, skriver en förälder.

Att man har beslutat att göra en så stor neddragning vid ett och samma tillfälle är för mig helt obegripligt, skriver en förälder.

Att man har beslutat att göra en så stor neddragning vid ett och samma tillfälle är för mig helt obegripligt, skriver en förälder.

Foto: Fredrik Sandberg

Insändare2024-05-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att man har beslutat att göra en så stor neddragning vid ett och samma tillfälle är för mig helt obegripligt. Särskilt när man redan till detta läsår tagit bort personal.

Riskanalysen man har gjort visar på stora risker för ökad stress hos lärare i att upprätthålla undervisning, ledarskap, studiero, anpassningar och trygghet. Även höga risker för ökad stress hos fritidspersonalen i att kunna möta eleverna med bra innehåll och trygghet. Är det rimligt att så kraftigt försämra barnens arbetsmiljö? Kan färre vuxna verkligen räcka till och lyckas bibehålla en trygg skola för alla barn? 

Såklart styr ekonomin med järnhand, men jag hoppas innerligt att man ser det som en sista utväg att säga upp personal. Personalen kostar mest, men utan dom ingen utbildning för våra barn.

Man pratar mycket om det fria skolvalet och hur viktigt det är. Dock verkar det bara gälla nya elever som ska välja, inte de som redan har valt. Vi som har barn på Egebyskolan har ju gjort vårat val. Vi valde Egeby för att det är en bra skola med hög personaltäthet och engagerade lärare. Hur det blir i höst vet vi inte. 

Jag tvivlar inte på personalens vilja att försöka göra det så bra som möjligt och nå de mål som är uppsatta i läroplanen. Men vi kan inte komma ifrån att den organisatoriska förändringen att gå från tvålärarsystem till enlärarsystem, är ett väldigt stort ingrepp i arbetsmiljön för vuxna och framför allt barnen. Baren har inte valt detta, de får bara acceptera. Det kan jag som förälder tycka är så fel. 

Barnen, lärare samt fritidspersonal som jobbar på Egeby har tillsammans jobbat med trygghet och studiero. Den undersökning man gjort visar på bra siffror för det läsår som varit. Nästa läsår är ännu oskrivet. Kommer man få lika bra siffror eller kommer den stora neddragning som nu ska göras påverka negativt? Man får inte glömma att bakom siffrorna finns människor och i detta fall barn. Jag som förälder vill att min dotter ska få de bästa förutsättningarna hon kan för att tillgodose sig ny kunskap i en trygg miljö och förhoppningsvis blir det även fortsatt så.