Vi är alla oroliga för vad som ska hända

Varför ska förskolor av hög kvalitet drabbas av detta förhastade beslut, medan andra med sämre kvalitet, personalflykt och dåligt rykte inte gör det, frågar sig en förälder.

Att barn- och ungdomsnämnden inte verkar ha tittat på kvalitetsaspekten tycker jag är förödande och gör mig mycket besviken, skriver en förälder.

Att barn- och ungdomsnämnden inte verkar ha tittat på kvalitetsaspekten tycker jag är förödande och gör mig mycket besviken, skriver en förälder.

Foto: Andreas Hillergren/TT

Insändare2023-03-22 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Beslutet kom som en blixt från klar himmel”, säger mina barns förskolepedagog apropå nedläggningen av förskolan.

Stämningen känns tryckt när jag kommer in på förskolan varje morgon tillsammans med mina barn sedan nyheten uppdagades på Infomentor (förskolans registreringssystem) och som sedermera började cirkulera i media. 

Från att det tidigare lyst i personalens ögon apropå saker som mina barn lärt sig, sagt eller som de gjort under dagen har nu något släckts. Något i personalens ögon har förändrats och atmosfären känns precis som om det pågår en sorgeprocess på förskolan, som om någon dött. 

Samtidigt känner jag av att vi delar denna smärta tillsammans. Vi är alla oroliga för vad som ska hända, vi är arga för att kommunen inte ser det vi ser, en förskola med väldigt hög kvalitet, där pedagogerna leker, kämpar, tröstar, hjälper, utmanar, inspirerar, lirkar och lär i strävan för att barnen ska bli sina bästa jag. Personal som är sammansvetsad, många som arbetat tillsammans i flera år. 

Varför ska förskolor av hög kvalitet drabbas av detta förhastade beslut, medan andra med sämre kvalitet, personalflykt och dåligt rykte inte gör det? Att barn- och ungdomsnämnden inte verkar ha tittat på kvalitetsaspekten tycker jag är förödande och gör mig mycket besviken. 

”Alliansen stressade fram beslutet. Vi socialdemokrater och Miljöpartier röstade emot förslaget”, uttryckte sig Elias Aguirre (S) i Corren så sent som 12 november 2021 apropå nedläggningen av flera förskolebussar. Nu stressas det åter igen fram beslut i stället för att tänka långsiktigt. 

Satsa mer pengar på förskolan och skolan i stället, det kommer att ge god och positiv avkastning i längden. Förskolor med god kvalitet, stabilitet och trygghet medför att barnen får goda grunder i att utvecklas, vilket ger dem större chanser till att klara av skolan. Om de klarar av skolan kan de senare kanske också vill arbeta inom kommunens verksamheter. Detta kräver således att kommunen är en bra arbetsplats, som lyssnar in vad medarbetarna har att säga och inte bollar runt med dem som pingisbollar.