När kommer skolgården att renoveras i Linghem?

Tanken kan inte ha varit att mellanstadiebarn som börjar årskurs 5 på Linghemsskolan år till år får konstatera att “nu kan jag inte gunga på rasten längre, pappa”, skriver en förälder.
Tanken kan inte ha varit att mellanstadiebarn som börjar årskurs 5 på Linghemsskolan år till år får konstatera att “nu kan jag inte gunga på rasten längre, pappa”, skriver en förälder.

När kommer Linghemsskolans skolgård renoveras för att anpassas till både mellanstadie- och högstadiebarn? Blir det under sommaren 2023, ett år efter utsatt tid, frågar sig en förälder.

Insändare 16 december 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linghems högstadieskola, Linghemsskolan, har nyligen totalrenoverats. En välbehövlig uppfräschning under flera års tid där lokalerna nu blivit väldigt fina. Med tydlig information från Lejonfastigheter, som ansvarade för ombyggnationen, fick vi som bor i Linghem veta vad som planerades för de olika byggetapperna. Till exempel förmedlades det att den yttre lärmiljön/skolgården skulle vara en del av totalrenoveringen och åtgärdas i slutet av ombyggnationen. Inför sista etappen fick därför barn, ungdomar, pedagoger och övrig personal via samråd vara delaktiga i planeringen. Ett mycket klokt arbetssätt då detta berörde den lek- och rekreationsmiljö barnen vistas vid under en stor del av deras vakna tid. Men mindre klok var det sedan att den sista renoveringsetappen aldrig blev genomförd, utan vidare förklaringar. 

I Correns reportage "Varför bröts löftet om nya skolgården?" (5/7) försökte en journalist reda i turerna bakom den uteblivna renoveringen. Ur reportaget gick det läsa att Lejonfastigheter svarat att “ett tilläggsbeslut har fattats, som möjliggör en renovering framöver”. Avdelningschefen för grundskolan på utbildningskontoret förmedlade likaså “att bygget kommer bli av längre fram”. Men orden framöver och längre fram är inga tillfredsställande svar. Särskilt inte med tanke på att barnen har sin barndom här och nu och inte framöver. 

Frågan hänger därför kvar i luften: När kommer Linghemsskolans skolgård renoveras för att anpassas till både mellanstadie- och högstadiebarn? Blir det under sommaren 2023, ett år efter utsatt tid? 

Tanken kan inte ha varit att mellanstadiebarn som börjar årskurs 5 på Linghemsskolan (i stället för att gå kvar vid Himnaskolan) år till år får konstatera att “nu kan jag inte gunga på rasten längre, pappa”. Som det är i dag finns bara en 4x4 meter stor sandlåda mitt på skolgården vid Linghemsskolan. Därtill en liten kulle, en basketplan och några streck i asfalten. 10–11-åriga barn behöver en variationsrik skolgård med både sand, rutschkanor, klätterställningar, gungor och ytor för bollsporter. Hela lärmiljön, både den inre och yttre, är lika viktiga delar för en inkluderande skola. 

Utbildningskontoret och Lejonfastigheter (om det är ni som ska göra jobbet) kan ni hålla vad ni lovat? Det vill säga en ny skolgård till hösten 2023? Om ni gör det kommer barnen få uppleva att “idéer blir till verklighet” och då bli ambassadörer för ett uttryck som annars bara kännas slitet. Med rätt miljö får vi friska barn!

"Förälder i Linghem"

Svar från Linköpings kommun:

Renoveringen av Linghemsskolan är vi alla glada över. Ett arbete som behövdes och har gjort att skolan fått ett lyft. Vad som återstår är utemiljön. Vad som återstår är utemiljön och den planeras stå klar till höstens skolstart 2023.

Ambitionen är att kunna smygstarta arbetet under vårterminen genom arbeten som inte stör skolverksamheten för att sedan färdigställa de stora insatserna under sommarlovet.

Som författaren till insändaren skriver har elevrådet tillsammans med skolledningen varit delaktiga i arbetet med skolgården. Den dialogen är fortsatt viktig för att vi ska få in olika perspektiv i hur utemiljön utformas. Det är viktigt att eleverna får vara med och tycka till, för att känna delaktighet och stolthet över Linghemsskolan.

Linghemsskolan återkommer till berörda elever och vårdnadshavare med mer information om arbetets gång när det finns mer specifik information att dela med oss av.

Christel Horsak, avdelningschef grundskola, Linköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa