Terminen har gått – vi väntar fortfarande på skolskjuts

En hel termin har snart gått, förklara gärna vad det är som dröjer, skriver en förälder som väntar på besked om skolskjuts.

Insändare 5 december 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings kommun, vad gör ni om dagarna? Och framför allt, ni som har hand om skolskjuts. Vi som bor precis utanför kommungränsen, har barn i er kommun och som under många år fått beviljad skolskjuts i mån av plats, fick inte det inför denna termin utan vidare förklaring. 

Efter nya ansökningar och överklagan till förvaltningsrätten fick vi för snart 5 (!) veckor sedan besked om att ni gjort fel och att ni inom en snar framtid skulle ta beslut om skolskjuts i mån av plats. Är 5 veckor en snar framtid? En hel termin har snart gått, förklara gärna vad det är som dröjer. 

"Mamma J"

 

Svar från Linköpings kommun:

Linköpings kommun arbetar ständigt för att ge de som bor och verkar i kommunen en så bra service som möjligt. Att kommentera ett enskilt ärende offentligt gör vi inte, men vi vill ändå förtydliga hur vi hanterar ärenden generellt. 

Enligt skollagen har du till exempel ingen rätt till skolskjuts i en annan kommun. Det vill säga, bor du inte i Linköpings kommun har du inte rätt att få skolskjuts till en skola inom Linköpings kommun. Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om nya riktlinjer för skolskjuts. I det nya beslutet finns inte heller någon rätt till “i mån av plats-beslut” för elever som bor i annan kommun.

En anledning till att beslut kan dröja är att vi väntar med att fatta “i mån av plats-beslut” tills alla andra beslut för läsåret är fattade. I juni fattade riksdagen beslut om att alla elever i årskurs 4–9 har rätt till två timmars extra studietid i veckan och att elever med rätt till skolskjuts har rätt till skolskjuts efter den extra studietiden. Det innebär att vi varit tvungna att planera om delar av skolskjutsturerna, vilket ytterligare försenat processen.

Har du ytterligare frågor kring vårt arbete med skolskjuts, eller om ett enskilt ärende, kontakta oss gärna via skolskjuts@utb.linkoping.se

Monica Ohlén, enhetschef utbildningsförvaltningen, Linköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa