Vem har ansvar för hållplats Tinnerbäcksbadet?

Vid rusningstrafik korsar under en halvtimme cirka 50 personer gatans fyra filer på detta sätt, många ungdomar. Vem har ansvar för trafiksituationen, frågar sig en Linköpingsbo.

Vid Tinnerbäcksbadet är busstrafiken prioriterad, för att i möjligaste mån undvika att bussar hamnar i köer som leder till förseningar i kollektivtrafiken. Det innebär att trafiksignalerna är inställda för att gynna busstrafiken, skriver gruppchefen på stadsmiljöavdelningen.

Vid Tinnerbäcksbadet är busstrafiken prioriterad, för att i möjligaste mån undvika att bussar hamnar i köer som leder till förseningar i kollektivtrafiken. Det innebär att trafiksignalerna är inställda för att gynna busstrafiken, skriver gruppchefen på stadsmiljöavdelningen.

Foto: Corren

Insändare2024-03-28 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan en tid trafikerar åtskilliga bussar hållplats Tinnerbäcksbadet på S:t Larsgatan där byte sker till bussar på motgående sida. 

Det finns ett övergångsställe med trafikljus, men med långa stoppintervaller. Först ska bussar passera, sedan biltrafik och därefter får gångtrafikanter ett kort, grönt ljus. När man ser sin buss på motstående sida är det ett mänskligt beteende att i stället för att gå bort mot det långsamma trafikljuset, snabbt ta sig över gatan till väntande buss innan den kör iväg. Men så farligt!

För några dagar sedan inträffade en incident igen när en buss tvingades till häftig inbromsning. Ingen blev påkörd. Hoppas det gick bra med passagerarna på bussen. Vid rusningstrafik korsar under en halvtimme cirka 50 personer gatans fyra filer på detta sätt, många ungdomar.

Vem har ansvar för trafiksituationen?

"Konsekvensanalys"

Svar från Linköpings kommun:

Vi förstår att det kan uppstå farliga situationer om personer springer över S:t Larsgatan mellan hållplatserna vid Tinnerbäcksbadet. Tack och lov att det gick bra och ingen olycka skedde. Vi vill uppmana till att vara försiktig i trafiken och passera gatan på ett säkert sätt. Alla trafikanter har ett eget ansvar för en säker trafikmiljö, det gäller såväl gående som cyklister och förare av fordon.

Linköpings kommun ansvarar för utformningen av gator, hållplatser och trafiksignaler. Vi samarbetar med Östgötatrafiken som ansvarar för busstrafiken. Vid hållplatsen Tinnerbäcksbadet har Östgötatrafiken planerat tidtabellen så att det är fyra minuter mellan bussar som går i motsatt riktning, för att man ska hinna gå mellan hållplatserna vid byte. Vid Tinnerbäcksbadet är kollektivtrafiken så tät att det kan komma bussar i motsatt riktning inom kortare tid än så, men dessa rekommenderar Östgötatrafiken alltså inte att man byter till.

Vid Tinnerbäcksbadet är busstrafiken prioriterad, för att i möjligaste mån undvika att bussar hamnar i köer som leder till förseningar i kollektivtrafiken. Det innebär att trafiksignalerna är inställda för att gynna busstrafiken. Därför kan gående behöva vänta en stund vid trafiksignalerna.

Trafiksäkerheten är en viktig fråga för oss. Linköpings kommun arbetar aktivt med olika typer av insatser för att förbättra trafiksäkerheten runt om i kommunen, exempelvis genom att sänka hastighetsbegränsningar eller fysiska åtgärder som farthinder. Vi utformar kommunens gator för att de ska vara så säkra som möjligt och för att konsekvenserna ska bli så små som möjligt om olyckan ändå är framme. 

Vi har undersökt olycksstatistiken för S:t Larsgatan vid Tinnerbäcksbadet och kan se att hållplatsen och övergångsställena vid Tinnerbäcksbadet inte har varit olycksdrabbade. De senaste fem åren har ingen olycka inträffat mellan fordon och gående på platsen. Tack vare utformningen av platsen och på grund av att bussarna stannar för av- och påstigning vid hållplatserna är hastigheten låg. En låg hastighet gör att fordon har goda möjligheter att hinna stanna om något oförutsett händer. Vi som jobbar med trafikens utformning i Linköpings kommun ser därför inget behov av att göra någon ytterligare åtgärd här i dagsläget.

Anna Wallroth, gruppchef på stadsmiljöavdelningen i Linköpings kommun