Följ EU-lagen om barns rättigheter

Insändare2023-03-31 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill inledningsvis tala om att jag har vare sig barn eller barnbarn som berörs av det beslut som nu fattats om nedläggningen av vissa skolor. Men jag förvånas över hur man kan helt bortse från den lag som gäller inom EU! Har man inte läst lagtexten? Eller är man så självgod att man bortser från den inom EU beslutade rätten enligt barnkonventionen? 

Om jag förstått lagtexten rätt, så måste alla beslut och åtgärder som berör barn följa det som står i lagen om barns rättigheter. Hur kan man då fatta beslut som inte över huvud taget tar hänsyn till barnens bästa? Lagtexten är för mig glasklar! Eller hur ska man tolka denna text:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Så snäll ni som ansvar för det beslut som rör de barn som nu berörs av denna nedläggning, läs och kom sedan och säg att ni följer lagen!