FN måste kräva nedrustning av kärnvapen

Insändare 18 mars 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världen kan inte längre lita på kärnvapnens avskräckande effekt. Ryssland har startat ett fullskaligt krig mot Ukraina och riktat ett kärnvapenhot mot EU, Nato och USA om de blandar sig i striderna i Ukraina. 

Nu måste FN gå till handling och kräva kärnvapennedrustning av samtliga medlemsstater efter Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Fem stormakter, samtliga permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd har tillsammans med Indien, Israel, Nordkorea och Pakistan kärnvapen.

Dessa kärnvapenmakter säger sig behöva kärnvapen för att hota en annan stat med vedergällning i händelse av ett angrepp med kärnvapen från denna stat. Flera incidenter under det kalla kriget visar att ett kärnvapenkrig kan utlösas av misstag och ett kärnvapenkrig leder till klimatförändringar som hotar allt liv på jorden.

Därför måste hela världen demonstrera för fred och kräva nedrustning först och främst av kärnvapenmakterna. En samtidig nedrustning, och steg för steg oskadliggöra sina kärnvapen, såväl de strategiska som de taktiska kärnvapnen under överinseende av FN. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa