Elever och föräldrar måste underställa sig lärarna

Det är skrämmande när man kommer ut i samhället och märker att ungdomarna saknar kunskaper – inte minst i svenska språket och matematik, menar insändarskribenten.

I första hand måste man återföra lärarnas styrande funktion i skola och klassrum, menar insändarskribenten.

I första hand måste man återföra lärarnas styrande funktion i skola och klassrum, menar insändarskribenten.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-11-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan riksdagsbeslutet år 1989, när socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen flyttade ansvaret för skolan från staten till kommunerna, har skolan efter hand monterats ned. Varje dag möts man av reportage i tidningar, tv och radiodebatter om förhållandet i skolorna. I 34 år har man i riksdagen och ett antal regeringar suttit, utan att skämmas, och låtit denna flumskola få fortsätta att ge eleverna en så dålig start i livet.

Skolan är i dag så sönderdemokratiserad av populistiska riksdag- och regeringsbeslut att undervisningen inte kan genomföras på ett pedagogiskt och relevant sätt. Eleverna har ingen arbetsro i dagens skola. Det är så många störningsmoment – inom som utanför skolan – som påverkar elevernas arbetsmiljö.

Vad kan nu detta bero på? Naturligtvis är det många faktorer det handlar om. I första hand måste man återföra lärarnas styrande funktion i skola och klassrum. Elever och föräldrar måste underställas rektorer och lärarnas regler och rutiner. Nuvarande lagstiftning som berör undervisningen och tillvaron i skolan måste ändras från en flummig röra till en ren undervisningsverksamhet som mynnar ut i betyg i alla ämnen, samt ordning och uppförande från första läsåret för att kunna följa upp elevernas kunskapsnivå.

Regering, riksdag och andra berörda myndigheter har låtit skolan förfalla i en sådan utsträckning att 40 procent eller flera elever lämnar skolan utan att ha blivit godkända eller erhållit godkända betyg. Det är skrämmande när man kommer ut i samhället och märker att ungdomarna saknar kunskaper, inte minst i svenska språket och matematik. I en butik jag besökte kunde inte den unga expediten räkna procent. Lika dåligt är det i många andra ämnen.

Elevernas höga frånvaro i skolan är också besynnerligt. Det kvittar vilken tid på dagen man är ute på stan, så möter man elever som driver runt bland butiker och konditorier med mera. Eleverna kan enligt min mening inte ha håltimmar hela dagarna. Eleverna verkar också sluta skolan väldigt tidigt på eftermiddagarna. Strax efter klockan 13 kan man se elever och ungdomar kliva på kollektivtrafiken för att åka hem. Att inte utnyttja hela dagarna för undervisning måste vara fullständigt befängt.

Vad ska man göra åt detta? För det första måste man åter förstatliga skolan. Ansvaret måste ligga centralt för att undervisningen, styrningen av rutiner och betygsättningen ska bli lika över hela landet. Riksdag och samtliga regeringar måste i framtiden sluta upp med att föra en populistisk partipolitik och ta ett samlat grepp för att återskapa en skola som är värd namnet. Ta bort skygglapparna för ögonen och ta lärdom av hur de övriga nordiska länderna har styrt upp sina skolor. 

Ta speciellt lärdom av den finska skolan hur den är uppbyggd och organiserad. Är det brist på lärare måste man införa någon form av skiftarbete för lärarna. Eleverna blir då automatiskt längre knutna till skolan och behöver inte driva runt på gator och torg med vad det innebär. Det kan inte vara svårare för en lärare att arbeta skift än andra inom industrin.