Flera orsaker till bilkö på Kaserngatan

På grund av pandemin är det färre personer som åker kollektivt inom Linköpings tätort.

Kaserngatan är fortsatt vältrafikerad och det finns flera orsaker till att bilköerna tidvis är kvar där, skriver Peter Lindell, trafikingenjör på Linköpings kommun.

Kaserngatan är fortsatt vältrafikerad och det finns flera orsaker till att bilköerna tidvis är kvar där, skriver Peter Lindell, trafikingenjör på Linköpings kommun.

Foto: TT/arkiv

Insändare2021-03-25 16:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på “Dags att göra något åt de långa köerna” (15/3).

Minskningen är cirka 50 procent färre bussresenärer. Det innebär inte per automatik att fler väljer cykeln eller bilen istället. Många arbetar samtidigt i större utsträckning på distans. Det är sammantaget svårt att dra slutsatser.

Om man jämför våra fasta mätpunkter för cykeltrafik under perioden mars–augusti 2019 med samma period under 2020 så ser vi att även cyklandet i tätorten har minskat med cirka 14 procent.

Och om vi jämför mätningar av biltrafiken i Linköping från år 2020 med tidigare år så ser vi en minskning av biltrafiken med cirka 2,1 procent.

Kaserngatan är fortsatt vältrafikerad och det finns flera orsaker till att bilköerna tidvis är kvar där. Vägarbeten på gator i närheten påverkar flödet. Exempelvis pågår ett mindre vägarbete på Djurgårdsgatan, men det fungerar ganska bra att passera förbi.

Det finns även planerade justeringar av ett par trafiksignaler som också kan vara en bidragande orsak.

Nu i mars gör vi en extra trafikräkning via trafiksignalerna i båda ändar av Kaserngatan för att få en aktuell trafiksiffra, baserat på det beräknar vi också föroreningar.