Flera nybyggen försämrar för boende i Stolplyckan

Man får gratulera Linköpings kommun för att än en gång lyckats komma med ett förslag till detaljplan som försämrar boendemiljön för de boende i Stolplyckan.

Boende i Stolplyckan har protesterat mot förslaget att bygga studentboende och förskola i Magistratshagen.

Boende i Stolplyckan har protesterat mot förslaget att bygga studentboende och förskola i Magistratshagen.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Insändare2021-04-17 08:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte nog med att man har fällt ett antal almar utmed Lasarettsgatan nu ska det, som av en händelse, byggas ett studentboende och en förskola. 

Almarna fälldes med förklaringen att de var angripna av almsjuka men vid inventeringen som gjordes i oktober 2020 nämns inte almsjuka med ett enda ord däremot har kommunekologen ändrat uppfattning att de inte längre är bevarandevärda.

I kommunens egna föreskrifter anges att fällda träd angripna av almsjuka ska brännas omedelbart. De fällda träden blev liggande i tre veckor innan de forslades bort.


Kan någon tänka sig en sämre placering av en förskola än utmed en hårt trafikerad gata som dessutom är utryckningsväg för ambulans och ligger under en inflygningskorridor för helikopter till en landningsplatta på taket till ett av US-husen. 

Vi boende i Stolplyckan har protesterat mot föreslagen byggnation. Dels på grund av en försämrad boendemiljö och dels för att all byggtrafik till byggplatsen ska ske via Föreningsgatan då Lasarettsgatan är utryckningsväg. 

Detta ska ses mot bakgrund av att kommunen samtidigt även ska bygga på Djurgårdsgatan i höjd med Stolplyckan vilket innebär en ganska kaotisk situation för oss boende.

Vi börjar bli många nu som uttrycker önskemål om att förtätningen av innerstaden ska upphöra, men att lyssna på medborgarna är inte politikernas starkaste sida. Mantrat som gäller är, vi vet bäst.

Följande mer eller mindre konstiga förslag finns på bordet:

- bostadshus utmed Djurgårdsgatan mellan Lasarettsgatan och Kaserngatan.

- rivning av helt kvarter med fullt funktionella hus mellan Hamngatan och Snickaregatan.

- påbyggnad av Gyllenhuset och Lindexhuset vid Lilla torget.

- förskola och studentboende utmed Lasarettsgatan.

Finns det något parti i Linköping som ställer upp och jobbar emot dessa förslag till förtätning?

Varför händer ingenting på området som kallas Djurgården? I flera år har det funnits en busslinje med tillhörande bussgata samt nyetablerat köpcentrum men inga boende.

Utmed Haningeleden på andra sidan Söderleden från Stora Coop sett finns ett område klart bebyggas. Händer något, nej. Det här är områden skulle generera tusentals med bostäder bara man sätter lite fart. 

Jag läste ett reportage I Corren om en firma som ville bygga i Skeda udde, i bästa fall skulle man kunna påbörja detaljplanen om 5 år... Anställ folk för att beta av plankön.