Fler gruvor underminerar vår framtid

Christian Dahlgren antar likt många andra att vårt samhälles välstånd förutsätter ett ständigt uttag av resurser från naturen, i detta fall metaller ur den svenska berggrunden.

Vi måst begrunda vad vi genom gruvbrytning på allt fler och större ytor förstör, uppmanar insändarskribenterna.

Vi måst begrunda vad vi genom gruvbrytning på allt fler och större ytor förstör, uppmanar insändarskribenterna.

Foto: Anders Rörby/arkiv

Insändare2021-04-08 12:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till ledaren ”Hej hå, vi till fler gruvor borde gå” (26/3).

Han framhåller att vi genom att förhindra exploatering av vår krympande vildmark – oftast av utländska jätteföretag som endast bryr sig om ekonomisk vinst – motarbetar målet om ett klimatsmart samhälle.

Visst behöver vi teknik som batterier och solceller, och därmed metaller till dess tillverkning. Vi måste dock inse att naturens resurser inte är oändliga, och också begrunda vad vi genom gruvbrytning på allt fler och större ytor förstör. 

Om vi reducerar möjligheterna för djur, växter och mikroliv att existera tar vi till slut bort förutsättningen för mänskligt liv. Då hjälper våra ”klimatsmarta” tekniska innovationer föga.

För att få material och resurser att räcka längre behöver fokus istället parallellt läggas på två områden. 

Det ena är återvinning. Enorma mängder ädelmetaller och andra resurser försvinner kontinuerligt i vår avfallshantering. 

En mer utvecklad återvinning av våra kasserade produkter, samt ur redan upptagna bergmassor, skulle tillföra mycket material att tillverka nytt av istället för att ge sig på jungfrulig mark. 

Vår regering har ju under 2020 beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi, vilket torde innebära just detta.

Det andra fokusområdet är konsumtionen. Om vi alla hjälps åt att minska köphysterin är det ett mycket större steg på väg mot ett klimatsmart samhälle än att underminera vår framtid med att öppna alltfler gruvor.