Fina ord räddar inte våra förskolor

Insändare2021-11-30 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vem tar hand om de som tar hand om vår framtid?" (24/11):

Vi vill inleda med att tacka Erik Östman för svaret på vår insändare. I sitt svar försvarar han att den politiska ledningen inte ersätter förskolan för minskade stöd med att pengar inte finns i kommunen för att satsa. Vi menar att han har fel – och har gjort ett upprop för att politikerna ska satsa på förskolan.

I Linköpings kommuns delårsrapport går det att läsa att Stadshus AB går mot ett överskott på 3,5 miljarder kronor. Barn- och ungdomsnämndens ordförande har rätt i att detta inte ska förväxlas med kommunens överskott. Däremot framgår det av samma delårsrapport att årets prognostiserade resultat för kommunen helår 2021 beräknas uppgå till plus 858 miljoner kronor. Det kan knappast räknas som ett par enstaka miljoner. 

Linköpings kommuns goda ekonomi gör att det finns resurser i reserv för ”kärvare” tider, exempelvis finns det över 200 miljoner kronor i en utjämningsreserv. Det är dags att använda dessa. 

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag. På regeringens hemsida står att läsa följande om varför lagen stiftats: ”Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet”. Det framgår med all tydlighet att det är respektive kommuns skyldighet att i alla åtgärder som rör barn i första hand beakta vad som bedöms vara barnens bästa. De neddragningar som nu görs rimmar inte med det. 

Det tycks vara olika spelregler för olika verksamheter. Vi minns alla hur näringslivet stod i brand under pandemin och hur Alliansen med kvickhet tog fram ett antal nödåtgärder. Nu befinner sig förskolan i kris. Var finns åtgärdspaketen för detta? 

Precis som applåder inte löste utmaningarna vården ställdes inför under pandemin, så kommer inte fina ord att rädda förskolan. Vi är ett gäng föräldrar vars enda mål är en förskola som är trygg för barn och personal. Initiativet är religiöst och partipolitiskt obundet. Vi uppmanar er politiker att lyssna på oss, för våra barns och deras framtids skull.