Fel att samerna har inflytande över besluten

Insändare2021-12-13 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på krönikan på ledarsidan "Hur stort inflytande ska samerna ha?" (8/12):

Ända sedan mina första möten med samer för drygt 60 år sedan har jag erhållit allt djupare kunskap om det fortlöpande koloniala förtryck detta vårt urfolk plågats av sedan 1600-talet, än mer sedan Karl XI i början på 1700-talet helt sonika förklarade Sapmí vara "Kronomark". 

Var du, Martin Berg, har dina kunskaper ifrån, vet jag inte.

Att samerna redan skulle ha inflytande över de bokstavligen livsavgörande besluten storsamhället ständigt försämrar deras villkor med är helt enkelt fel! Varför tar så många unga samer som givit upp hoppet sitt liv, tror du? Varför avskriver polisen regelmässigt så gott som samtliga även grova brott mot samer?

Det politiskt betingade HD-domslutet i Skattefjällsmålet är staten Sveriges enskilt största övergrepp i modern tid. Domstolens ordförande har långt senare medgivit att utgången av målet borde ha gått i samernas favör.

Girjasmålet har i viss mån skapat klarare insikter om samernas flertusenåriga sedvanerätt, men orsakat en skamlig våg av hat och hot samt rent fysiska övergrepp mot samer.

Sverige var pådrivande för tillkomsten av ILO 169 som skulle garantera urfolksrättigheter, men i motsats till omvärlden har vi ännu inte ratificerat deklarationen, trots att Girjasdomarna förklarat den de facto gällande även här.

Om flera människor söder om Sapmí (som sträckte sig ända ner till Dalarna!) skulle ha bättre kunskap om samiska förhållanden, är jag övertygad om att de skulle känna samma skam och vrede som jag över den fortsatta kolonialism som samer lider under än i dag!