Fastna inte i ideologi som missgynnar samhället

Jag anser inte att det är humant att ta hit människor för att ge dem skydd för att de sedan ska hamna i glömska och utanförskap. Det leder till psykisk ohälsa, barn som inte lyckas i skolan och som saknar förebilder, skriver Antigon Mahdavi.

Insändare2021-08-10 07:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Stå upp för medmänsklighet och solidaritet" 4/8. 

Faktum är att integrationspolitiken har misslyckats under många år då människor har fastnat i ett system som innebär ekonomiskt beroende från dag ett. Inget slutdatum har funnits för att så småningom ta sig ur detta beroende och bli ekonomiskt självständiga. Istället för att se deras kapacitet och fokusera på det de har erfarenhet av och lyfta det, har människor fastnat i ett system som inte vill se dem som intellektuella människor med förmågan att ta sig ut i arbetslivet.

Tillfälliga uppehållstillstånd är ett erkännande av människors intellektuella kapacitet som tar dem vidare till nästa steg i livet samt uppmuntrar dem att aktivt delta i samhällets utbildnings- och arbetsinsatser. Det krävs också av samhället att ha en välfungerande integrationspolitik som innebär olika yrkesutbildningar som mynnar ut i arbete samt att arbetsgivare, både offentliga och privata, öppnar sina dörrar för människor med utländsk bakgrund. Av egen erfarenhet vet jag att det inte är så lätt att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden om man har utländsk bakgrund.

Jag anser inte att det är humant att ta hit människor för att ge dem skydd för att de sedan ska hamna i glömska och utanförskap. Det leder till psykisk ohälsa, barn som inte lyckas i skolan och som saknar förebilder.

Man ska inte hamna i en ideologi som inte längre gynnar samhället och människorna som befinner sig i det.