Farten måste sänkas även för cyklister

När ska trafikplanerarna fatta att det måste till någon form av fartdämpning även för cyklister?

Att med hög hastighet korsa en trafikled innebär en enorm risk för att skadas, menar insändarskribenten.

Att med hög hastighet korsa en trafikled innebär en enorm risk för att skadas, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-04-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Olycksdrabbad rondell ska göras säkrare" (23/3):

Cyklar framförs i dag med väldigt hög fart, vilket gör det näst intill omöjligt för en bilist att hinna stanna. Jag har absolut inget emot cykelöverfarter, men ska de främja säkerheten för cyklister måste farten för dessa också på något sätt sänkas.

Att med hög hastighet korsa en trafikled, vilket många framförare av el-cyklar och även el-sparkcyklar gör, innebär en enorm risk för att skadas. Att i hög hastighet åka parallellt med övrig trafik, för att nästa sekund vinkla 90 grader över en trafikerad gata, gör det omöjligt för en bilist att hinna stanna.

Så snälla trafikplanerare! Kom med något vettigt förslag som gör att farten minskas även för denna oskyddade trafikgrupp. .