Får Flamman ta mark av Lektorshagen?

Utbyggnaden av Flamman studentbostäder är i full gång. Nu undrar man: Är det tillåtet att inkräkta på Lektorshagens yta, skriver en boende i Gottfridsberg.

Flammans nya byggnader kommer att likna de gamla, men blir en våning högre, har Corren tidigare rapporterat om.

Flammans nya byggnader kommer att likna de gamla, men blir en våning högre, har Corren tidigare rapporterat om.

Foto: Winell & Jern

Insändare2024-04-03 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kan någon från Linköpings kommun svara på om det finns några villkor från den som donerat Lektorshagen till Linköpings kommun eller får man "nagga Lektorshagen i kanten" så att det snart inte finns någon Lektorshage kvar?

Jag har varit boende i Gottfridsberg en stor del av mitt liv och har alltid fått höra att Lektorshagens mark får man inte inkräkta på med husbyggnader.

Hannes

Svar från Linköpings kommun:

Det stämmer att utbyggnaden av Flamman med 187 nya studentbostäder har påbörjats. Byggnationen innebär även att de befintliga studentbostäderna ska renoveras, för att kunna husera studenter under många år framöver. Det som däremot inte stämmer är att byggnationen tar mark från Lektorshagen.

De huskroppar som ska byggas ligger på Studentbostäder i Linköping AB:s mark, främst på den tidigare parkeringen. Eftersom det är dåligt med plats på Studentbostäder i Linköpings mark har bygget fått tillåtelse att ha delar av sitt så kallade entreprenadområde i Lektorshagen. Det innebär att det under byggtiden kommer att stå byggbodar och stängsel i vissa delar av parken.

Ett fåtal träd har tyvärr behövt tas ner i parken eftersom de skulle hamnat för nära de nya husen. I den nya detaljplanen som togs fram för utbyggnaden av Flamman har skyddet förstärkts för vissa särskilt viktiga träd inom parken och inom Studentbostäders mark. I samband med att de nya studentbostäderna byggs behöver byggaktören vidta åtgärder för att inte skada dessa träd.

Alisa Basic, avdelningschef för stadsplaneringsavdelningen i Linköpings kommun