Förtätning eller kvävning – var går gränsen?

Grönytor bidrar till renare luft, svalare och jämnare klimat, rikare djurliv i stadsmiljön, med mera, skriver insändarskribenten.

Linköping är en stad med relativt mycket luft och natur som borde bevaras, menar insändarskribenten.

Linköping är en stad med relativt mycket luft och natur som borde bevaras, menar insändarskribenten.

Foto: Johnny Gustavsson

Insändare2023-07-04 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledarkrönikan "Många vill se ett större, urbanare och tätare Linköping" (3/7):

Ofta hör vi att Linköping behöver växa och förtätas, nu senast i Correns ledarkrönika (3/7). Varje gång nämns förtätning slentrianmässigt utan att nämna vilket värde det har för innevånarna. Fakta på hur människor vill bo förbises helt.

Kantar Sifo frågade 3000 svenskar hur de vill bo. En villa på landet toppar. Nummer två är en villa nära eller i en mellanstor stad, och hellre det än i en storstad. Bara var femte sa att en lägenhet i stadsmiljö lockar, och knappt var tionde som förstahandsval i en mellanstor stad.

Klart viktigaste när svenskar väljer bostad är en lugn omgivning (92% som ganska eller mycket viktigt). Därefter möjlighet att utöva intressen (88%), nära natur (87%), möjlighet till arbete (78%), stor bostadsyta (66%), egen trädgård (61%), bra utbud av kultur och restauranger (59%), bo nära familj (59%), nära skola (45%), möjlighet till karriär (42%).

Vänder man sig till SLU hittas att ”stadsborna utsätts för många stressmoment, exempelvis trafik och buller, och arbetsrelaterad stress är idag bland de dominerande orsakerna till sjukskrivning. För att klara av hög press under en längre period utan att få utmattningssyndrom är det viktigt med återhämtning, vilket fås vid åsyn av eller vistelse i natur eller grönska. Flera studier visar på många positiva effekter av natur, bland andra bättre humör, snabbare tillfrisknande, högre smärttröskel och ökad koncentrationsförmåga. Därför bör grönska och grönområden, speciellt i stora städer, prioriteras.”

Grönytor har fler värden än rekreation som att sola, ha picknick, eller lek med barnen. De bidrar till renare luft, svalare och jämnare klimat, rikare djurliv i stadsmiljön, med mera. 

Vid förtätning förtätas också allt som är dåligt. Tätare trafik, buller, och föroreningar. Tätare mellan människor med ökad anonymitet, social stress, konflikter, och kriminalitet. Någonstans finns punkten, som i Stockholm, när stadens innevånare köar för att ta sig ut ur staden när man är ledig – en punkt där man kvävs av tätheten.

Linköping är en stad med relativt mycket luft och natur. Bevara detta och bygg klokt. Låt människor köpa en tomt och bygga den bostad de vill ha. Sluta med tråkiga monokulturer av hus på rad, designade av byggnadsingenjörer för effektivt byggande. Öppna upp för hus designade med arkitekters kunskap och kreativitet. Då får vi en stad som lockar människor, och företag lockas dit där människorna finns.