Ett "hitte-på"-experiment

Vasaskolan.
Vasaskolan.

Insändare 4 augusti 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid vårterminens slut presenterade skolledningen på Vasaskolan i Mjölby en plan att slå ihop klasser på lågstadiet och göra grupper för "elefanter och apor". Nivågrupperingar! Men senare modifierades detta till att bli flexibla grupper, vilket inledningsvis inte skulle vara möjligt. Således ska åttaåringar få upp mot 60 klasskamrater och sex lärare, kanske under en och samma dag? Utbildningschefen sa sig inte kunna svara på alla frågor, men nu efter en välförtjänt tankepaus är han absolut svaret skyldig. Var finns riskanalysen och varför slås klasser ihop och var finns kursplanerna för denna nya undervisningsmodell, som Vasaskolan ska införa som första skola? Borde man inte ansökt hos Skolverket för att få genomföra en så omfattande verksamhetsförändring?

Hur har den politiska ledningen informerats om denna stora undervisningsförändring och hur ställer man sig från politiskt håll till denna nyordning? På vilka grunder har utbildningsnämnden gett sitt medgivande till denna oprövade modell? Varför inte bara fortsätta med det omvittnade tvålärarsystemet, vilket det anslagits medel för, i stället för detta "hitte-på" experiment för lösa boliner med lågstadiebarn som försökskaniner?

Eftersom rektor och utbildningschef valt att inte svara på frågor utan mångordigt formulerar, utan att beröra det viktigaste, undrar man hur förankrat detta är politiskt? Men förhoppningsvis kan ändå de som valts att företräda också barnen, ge adekvata svar och ge den efterfrågade informationen, om varför klasser slås ihop, genom denna oprövade organisationsmodell? En modell som inte bara kan sätta griller i huvudet och skapa problem för barnen utan även för Vasaskolans pedagoger! Vem har insikter nog att avbryta den annonserade cirkusen?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa