Enklare och bättre om alla håller till höger

Hur rätt kan det vara?

Huvudsaken är egentligen att vi håller oss på överenskommen sida och inte velar omkring, skriver signaturen "Saklig".

Huvudsaken är egentligen att vi håller oss på överenskommen sida och inte velar omkring, skriver signaturen "Saklig".

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Insändare2021-03-24 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Enligt lag ska man gå på vänster sida" (22/3).

Den 15 oktober 2018 kom en ändring i vägtrafikförordningen som säger att gående på en gemensam cykel- och gångbana ska hålla till vänster. Cyklister skall hålla till höger, en regelmix alltså.

Syftet är att göra trafiken smidigare och säkrare. Om trafiken är gles och sansad fungerar den nästan lika bra som tidigare, när alla instinktivt, inlärt sedan barnsben, höll till höger. Däremot, i tät trafik med många trafikanter och fordon av olika slag, speciellt stressande cyklister, blir situationen ofta komplicerad, irriterande eller farlig.

Det enda skäl som hörts för att det skulle vara bättre att fotgängare håller till vänster och cyklister till höger är möjligheten till ögonkontakt. Om det någon gång skulle hinnas med, vad ska den kontakten brukas till? 

Fotgängaren ska ju fortsätta gå, cyklisten ska ge tid och plats för det. Om nu inte cyklisten får utrymme att väja, på grund av mötande cyklist eller mötande fotgängare, vad händer? För fotgängaren blir sådana situationer i bästa fall bara skrämmande.

Cyklister som är obenägna att visa hänsyn, till exempel genom att slå av på takten vid möten, uppfattar tyvärr de nya reglerna som att fotgängare har sämre rätt till den gemensamma cykel- och gångbanan. Detta i analogi med förhållandena på körbanor avsedda för fordonstrafik. Där, men inte på gångbanor, ska fotgängare gå av körbanan vid möte, vilket är skälet till att man då rekommenderas att gå på vänster sida.

Huvudsaken är egentligen att vi håller oss på överenskommen sida och inte velar omkring. En konsekvent högertrafik vore då, nu som förr, det bästa ur alla synvinklar.