En mer sammanhållen skola kan vara en lösning

Våld och skjutningar är nyheter varje dag. I vilken stad har någon dödats i natt?

Systemet med skolpeng är en av orsakerna till den ökande segregationen, mnar insändarskibenten.

Systemet med skolpeng är en av orsakerna till den ökande segregationen, mnar insändarskibenten.

Foto: JESSICA GOW / TT

Insändare2021-08-20 08:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Polisens arbete är mycket viktigt, men problemet har sitt ursprung i fel som gjorts långt tidigare. Segregationen är ett av de största felen.

Skolans utveckling och förändring mot en mer sammanhållen skola är ett av de områden som skulle kunna ge oss tillbaka något av vårt förlorade samhälle.

Det är troligen för tidigt att påpeka… 

… att skolpengen driver segregationen. 

… att pengen som följer eleven är för stor för den som har lätt för sig och för liten för den som behöver mycket hjälp.

… att den ger en del av oss möjlighet att välja; att välja bort. Medan andra blir kvar; de med störst behov av hjälp.

… att de pengar som följer med och blir över hamnar i fickor långt från klassrummen.

… att den förhindrar ett gott samarbete mellan hem och skola. 

Det är troligen för tidigt att påpeka…

… att det heter grundskola. En skola där vi ska lära oss grunderna för livet; ämneskunskaper och livskunskaper så vi ska kunna leva tillsammans i detta land.

… att det dessförinnan hette enhetsskola. En enhetlig skola för alla, men med många möjligheter till val inom skolans ram; så många att den blev för dyr. Men pengar som inte satsas i rätt tid får sedan betalas med ränta.

… att det dessförinnan hette folkskola. En skola för hela folket.

Förmodligen måste vi vänta…

… tills vi inte längre kan vistas på gator och torg.

… tills staden formas och terroriseras av de barn som inte kunde välja skola, som inte fick träffa barn utanför sin krets, som inte fick del av samhället och dess utveckling och därför blir ett lätt offer för de kriminella och beväpnas av dem.

… tills det brinner i knutarna; de knutar vi själva bundit och har så svårt att lösa.

 … precis som det är med vårt förhållande till klimatet.