En arkitektonisk miljö som är viktig att bevara

Nyligen passerade jag Engelska skolan och såg en skolgård som sjöd av liv. Det var som det brukar när det är vår och rast.

Bevara Kungsbergsskolan, sanera den och se byggnaden som en möjlighet, skriver insändarskribenten.

Bevara Kungsbergsskolan, sanera den och se byggnaden som en möjlighet, skriver insändarskribenten.

Foto: Peter Jigerström/arkiv

Insändare2021-04-09 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Vi kan utveckla innerstan och bevara kulturarvet" (23/3).

På den planerade Kungsbergsskolan kommer det knappast att bli möjligt med den sortens aktiviteter. Att förutom en stor ny skola bygga hotell är att utnyttja ytan till max.

Alisa Basic och Erik Styrenius svarade på mitt inlägg och höll med om att Linköpings kulturmiljö är något att värna om. De antyder ändå att hela området behöver genomgå en förändring för att svara mot tidens krav och att skolan i den meningen är en belastning. 

Det är just det som jag vänder mig emot, nämligen att förstöra en sammanhållen arkitektonisk miljö av stort värde. En sådan behöver inte vara jättegammal. Här handlar det om en ålder på snart 80 år.

Den stora rivningsvågen under främst 1960-talet ledde till förstörelse av många städers stadskärnor. Resultatet blev att många städer kan tävla om den fulaste citykärnan. Jag håller med Basic och Styrenius om att Linköping klarade sig jämförelsevis väl. 

Linköpings torg drabbades dock hårt när byggnader, där Filbyterhuset nu ligger, försvann och vi missade härmed en sammanhållen miljö runt torget. 

Opinionen var vid tillfället för svag för att förhindra detta (den opinion som senare stoppade Vallaleden). Idag möter vi återigen en växande opinion som tycker illa om förtätning och att för höga hus tillåts i centrum. 

Vi är tacksamma över de miljöer som bevarats och ser dessa som en tillgång. Bebyggelsen vid Hunnebergsgatan, Kungsgatan och omkring krogen Amerika är exempel där man förenat bevarande med nytt byggande till en helhet. 

Tänk om man rivit hela Haga i Göteborg och inte renoverat Majorna innan det var för sent. För att inte tala om industrilandskapet i Norrköping.

Vår diskussion handlar om bevarandefrågor, men även om tycke och smak liksom olika aktörers särintressen. Jag påstår att det också är en fråga om kunskap. 

Staden behöver egna starka kompetenser som kan stå emot ekonomiska krafter och den egna byråkratin, men som också kan vara behjälpliga i planeringen. Flera debattörer har pekat på bristen av en stadsarkitekt i Linköping. Det är bara att instämma.

Den nuvarande Kungsbergsskolan begränsar kvarterets utveckling skriver Basic och Styrenius. 

Jag säger: Bevara skolan, sanera den och se byggnaden som en möjlighet. Använd den till något annat än skola om det passar bättre. 

Vi har råd att inte hårdexploatera kommunal mark. Hela området kan om det inte förstörs bli en synnerligen attraktiv miljö i framtiden.