En 35-timmars vecka ger friskare löntagare

Socialdemokraterna börjar tala om arbetstidsförkortning. Vad talar för det? Nytt styrsystem, omorganisation, gränslöst arbete, ont om tid för barn och fritid ökar den psykiska belastningen.

Stressen på jobbet leder till störd sömn, trötthet och sjukdomskänsla, menar insändarskribenten.

Stressen på jobbet leder till störd sömn, trötthet och sjukdomskänsla, menar insändarskribenten.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Insändare2024-02-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stressen på jobbet leder till störd sömn, trötthet och sjukdomskänsla. Trötthet är den viktigaste faktorn för hur vi känner oss. Det hörs frustrerade röster från exempelvis stressade lärare, poliser och vårdpersonal.

För inte så länge sedan hade dessa yrken hög grad av självkontroll och frihet. Nu har kontrollen ökat liksom kraven på dokumentation av arbetet. Styrningen har övergått från regelstyrning till målstyrning. Det innebär att det är viktigt att mäta om man uppnår målen. 

Produktiviteten ökar inte om man höjer kraven utan att ge den anställde inflytande över sitt arbete. Andelen psykiatriska diagnoser är alarmerande. 

För att minska sjukfrånvaron och ge den enskilde löntagaren mer makt över sitt liv krävs en arbetstidsförkortning. En 35-timmars vecka ger mer fritid, ett jämställdare familjeliv och friskare löntagare.