Elever sover på bänken – inför ordningsbetyg i skolan

Ett betyg i ordning och uppförande skulle ge lärare och rektorer möjlighet att bedöma elever på fler sätt än akademisk prestation, menar insändarskribenten.
Ett betyg i ordning och uppförande skulle ge lärare och rektorer möjlighet att bedöma elever på fler sätt än akademisk prestation, menar insändarskribenten.

Värderingar som punktlighet, ansvar och respekt bör åter vara normen i skolan. Ett ordningsbetyg hade på ett utmärkt sätt gett tidiga signaler till elever som har det svårt med disciplin, menar insändarskribenten.

Insändare 3 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagens skola är till stora drag flummig, stökig och rörig. Elever visar inte respekt för lärare utan beter sig som de själva behagar. Man skrollar på mobilen, sover på bänken eller pratar högt – ungefär som man vore hemma. Vill vi verkligen ha det så? Eftersom skolan skall vara en plats för lärande är detta ytterst bekymrande. Ett betyg för ordning och uppförande bör därför införas. 

För det första bör betyg om ordning och uppförande införas eftersom det hade framhävt vikten av ansvar och beteende. Värderingar som punktlighet, ansvar och respekt bör åter vara normen i skolan. Ett ordningsbetyg hade på ett utmärkt sätt gett tidiga signaler till elever som har det svårt med disciplin. Dessutom hade det kunnat fungera som motivationsfaktor för elever att arbeta på sin personliga utveckling. I helhet hade det stärkt lärares auktoritet och respekt som de förtjänar, vilket säkerligen hade uppmuntrat fler att stanna i yrket respektive utbilda sig till lärare.

För det andra bör betyg om ordning och uppförande införas eftersom det hade skapat en tryggare och lugnare miljö. Med detta hade man bidragit till att komma tillrätta med stök och problem i skolan, och i stället skapat en plats med lugn och ro. I dag känner sig många otrygga i skolan, vilket talar för en förändring. Man kan hävda att detta hade skapat mer administration för lärare, men att sätta betyg är alldagligt för lärare och inget som behöver ta särskilt mycket tid. Upprättning av lugn är en förutsättning för en välfungerande skola.

För det tredje bör betyg om ordning och uppförande införas eftersom det hade skapat en bättre helhetsbedömning av varje elev. Det hade gett lärare och rektorer möjlighet att bedöma elever på fler sätt än akademisk prestation. Således hade en mer balanserad och rättvis betygsättning skapats, vilket i sin tur hade gjort det lättare för universitet och arbetsgivare att ta ställning till personen i fråga.

Ordningsbetyg finns i många av Europas länder såsom Finland, Österrike och Norge och dessa fungerar väl. Detta visar att det är fullt möjligt att införa det även i Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa