Elever på Lagmansskolan ska plötsligt byta klass

Under alla mina år som lärare har jag inte varit med om en sådan oprofessionell behandling av elever, skriver insändarskribenten.

Insändare 4 augusti 2023 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utan förvarning får några elever i årskurs 5 och deras föräldrar veta att de ska byta klass efter sommarlovet. Detta meddelas en vecka före skolavslutningen. Hur mår dessa barn under sommaren? De har inte ens fått någon chans att lära känna de nya klasskamraterna.
Några elever ska alltså ryckas upp ur sin trygga miljö inför sista året på mellanstadiet. Jag förmodar att det blir nya klasser i sjuan och då undrar man hur nödvändigt det är att flytta på barn till sexan.
Vem eller vilka i skolans ledning har så känslokall inställning till barn i en känslig ålder?
Under alla mina år som mellanstadielärare och även rektor har jag inte varit med om en sådan oprofessionell behandling av elever. Nog trodde jag att dagens skola skulle måna bättre om sina barn än vad som görs i Mjölby.
Gör om och gör rätt!

"MF"
 

Svar från Mjölby Kommun
Hej! Klassbytet beror på avflyttning från en klass som skapar stor skillnad i elevantal i våra blivande klasser i årskurs 6. Vi beklagar att elever och vårdnadshavare meddelas sent in på terminen om detta. Vi har förståelse för att det kan vara jobbigt att byta klass. Vi har tagit hänsyn till kamratrelationer och att ingen ska behöva byta klass ensam utan ha med en kompis från tidigare klass.

 

Då vi insåg att elevantalet var så olika i klasserna gjorde vi en barnkonsekvensanalys där vi tittade på positiva och negativa konsekvenser, men också vilka åtgärder som kan göras.

Genom färre elever i varje klass får läraren bättre förutsättningar att bygga relation och få tid till varje elev. Färre elever i klassen ger också ökade förutsättningar för studiero. 

När beslut fattas om klassbyten är det alltid barnets bästa som är i fokus. Vi arbetar för att få en så lugn och trygg miljö som möjligt där varje elev får chans att utvecklas på bästa sätt.

 

Skolledningen Lagmansskolan 4-6 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa