Kommunen: Så ska Ålerydsrondellen byggas om

När och var har cyklisterna i dag företräde framför bilisterna – och bilisterna alltså väjningsplikt gentemot cyklisterna? Och det omvända, undrar insändarskribenten.

Allteftersom åren gått har ”guppen in och ut” försvunnit och även vägmarkeringarna förändrats. Antalet bilister och inte minst antalet cyklister har ökat, menar insändarskribenten.

Allteftersom åren gått har ”guppen in och ut” försvunnit och även vägmarkeringarna förändrats. Antalet bilister och inte minst antalet cyklister har ökat, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-04-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Olycksdrabbad rondell ska göras säkrare" (23/3):

För 25 år sedan var Ålerydsrondellen en vanlig 4-vägskorsning med stopplikt och då liksom nu med korsande cykelbanor på alla fyra anslutningarna. Med ökande trafik blev situationen alltmera ohållbar. Ett antal olyckor inträffade och bilisterna hade mycket dålig framkomlighet. Kommunen fattade beslutet att bygga om korsningen till en rondell. För att detta skulle ske på allra bästa sätt gjordes det i samarbete med VTI och dåvarande Vägverket.

Tanken var att hela rondellen skulle vara något upphöjd. I praktiken blev det snarare ”gupp in och gupp ut” för bilisterna. Guppen ut bedömdes särskilt viktiga med tanke på bilisternas väjningsplikt gentemot korsande cyklister vid bilisternas färd ut ur rondellen. Dessutom begränsades hastigheten till 30 km/h. Sammantaget blev det en mycket säker korsning för såväl bilister, cyklister som fotgängare.

Allteftersom åren gått har ”guppen in och ut” försvunnit och även vägmarkeringarna förändrats. Antalet bilister och inte minst antalet cyklister har ökat. Enligt Corren vill kommunen nu bygga om korsningen på grund av inträffade olyckor.

Var i korsningen och vilken typ av olyckor har inträffat under senare år? När och var har cyklisterna i dag företräde framför bilisterna – och bilisterna alltså väjningsplikt gentemot cyklisterna? Och det omvända? 

"En som undrar"

Svar från Linköpings kommun:

Den senaste tiden har trafikreglerna i Ålerydsrondellen diskuterats i en serie insändare. Vi på Linköpings kommun vill därför klargöra vilka trafikregler som gäller och hur planerna för rondellen ser ut framöver.

Samtliga ut- och infarter i Ålerydsrondellen har i dag övergångsställen och cykelpassager. På cykelpassager har cyklister väjningsplikt gentemot fordon på bilvägen. Det är dock viktigt att påpeka att fordonsförare på väg ut ur en cirkulationsplats har ansvar att anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister som befinner sig vid eller på cykelpassagen. Fordonsförare på väg ut ur rondellen har också skyldighet att ge cyklister tillfälle att passera över cykelpassagen. Med andra ord har både fordonsförare och cyklister skyldigheter och behöver ta hänsyn till varandra för att skapa en säker trafikmiljö.

Under de senaste fem åren har fem olyckor rapporterats i Ålerydsrondellen, tre av dessa har skett mellan personbil och cykel. Vi har till följd av detta sökt bidrag för att bygga om rondellen och göra den säkrare för oskyddade trafikanter (i detta fall fotgängare och cyklister). För att minska risken att fler olyckor sker på platsen i framtiden planerar vi att hastighetssäkra rondellen med hjälp av ramper. Efter att ha studerat platsen och dess förutsättningar har vi på Linköpings kommun kommit fram till att detta är en lämplig åtgärd för att öka trafiksäkerheten.

Slutligen vill vi även uppmana alla trafikanter att visa varandra hänsyn ute på vägarna. Vi utför lämpliga åtgärder för att skapa säkra trafikmiljöer men en helt trafiksäker stad uppnår vi bara om alla trafikanter också bidrar genom att följa trafikreglerna och visa sina medtrafikanter hänsyn och respekt.

Anna Wallroth, gruppchef infrastruktur på stadsmiljöavdelningen, Linköpings kommun