Effektuera Mjärdeviplanerna och kämpa för battericenter

Vi anser att flera bra saker görs i vår stad, men mer behövs, skriver insändarskribenterna.

Insändare 13 juli 2021 07:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Viktigt att vara lyhörd för näringslivets behov"  (16/6)

Vi är tacksamma för att Allians för Linköpings ledande politiker så snabbt responderade på den, i vårt tycke, mycket viktiga insändare angående vikten av ett starkt näringsliv i Linköpingsregionen. Glädjande är också att flera av de frågor vi tar upp är under bearbetning i en eller annan form. I sig kanske inte detta var någon större överraskning då vi, som också anges i insändaren, anser att flera bra saker görs i vår stad, men mer behövs. Vårt viktigaste budskap är att näringslivsarbetet behöver intensifieras än mer då det påverkar så mycket annat och sätter ramar för bland annat satsningar på välfärd. Arbetet måste ses ur ett brett perspektiv där vi, i vår inlaga, ger några exempel på områden som vi anser behöver fokuseras på, men fler finns. 

Den senaste tiden har dock mycket positiva nyheter tillkännagivits och nu finns fantastiska möjligheter där Linköping verkligen har chansen att sticka ut och skapa än mer attraktion. Stora byggplaner finns för Mjärdeviområdet och vi vill uppmana berörda politiker att, utan att tappa fokus på övriga områden som skapar goda förutsättningar för näringslivet, kraftsamla kring att göra verklighet av Mjärdeviplanerna, och detta snarast möjligast.

Därutöver planerar Volvo Cars och Northvolt ett nytt gemensamt center för utveckling av batteriteknik. Vi inser förstås att det blir oerhört utmanande att vinna matchen om en sådan etablering men det skulle vara en fantastisk möjlighet för en teknikintensiv stad som Linköping. Det skulle medföra många nya intressanta jobb och säkerställa en långsiktig utveckling av såväl vår stad som hela regionen. Vi bör göra vad vi kan för att lyckas!

Vi hoppas våra politiker nu gör allt vad man kan för att effektuera Mjärdeviplanerna samt ger sig in i kampen om battericenteretableringen. Linköpings framtid ligger i potten!

Ämnen du kan följa