Drägligare tillvaro för vården – inget orimligt krav

Våra medmänniskor med vaccinationsmotstånd har också friheten att stanna hemma tills vi uppnått den eftertraktade flockimmuniteten. Så är det förmodligen inte, menar insändarskribenten.
Våra medmänniskor med vaccinationsmotstånd har också friheten att stanna hemma tills vi uppnått den eftertraktade flockimmuniteten. Så är det förmodligen inte, menar insändarskribenten.

Att vaccination inte är någon garanti mot smitta vet jag. Men friheter och rättigheter ska inte få oönskade konsekvenser för våra medmänniskor, menar insändarskribenten.

Insändare 18 mars 2022 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledaren "Vissa kommer inte att ta sprutan – låt dem vara" (8/2):

Det är nog få människor som inte tycker att möjligheten att fritt bestämma över sig själv är viktig. Visst är det väl en självklarhet att få ha, och uttrycka, åsikter utan att såra eller förtala, bestämma över sin egen kropp, tycka om vem man vill, låta bli att läsa tidningar, och böcker – och mycket annat.

Allt detta ska vi värna starkt om. När vi väljer aktivt att göra, eller inte göra något brukar vi, också som en självklarhet, fundera över om det kan få några konsekvenser för våra medmänniskor.

När det gäller att avstå vaccination undantar jag de som av medicinska skäl måste avstå, de som på grund av språkliga barriärer inte nås av erbjudande om att ta sprutor, eller ännu värre vilseleds av konspirationsteorier, eller grundlösa rykten. Här är det medmänniskor med alla möjligheter att ta till sig fakta som finns, men ändå av svårbegripliga skäl aktivt väljer att inte vaccineras.

Den 23 februari skrev Corren om det som de flesta redan visste/kunde inse, att merparten av de som vårdats på sjukhus under en period i höstas var ovaccinerade. 

Friheter, och möjligheter är stora, och viktiga, men när konsekvensen av det fria valet blir att platser i vården blir ockuperade av medmänniskor som just utnyttjat sina fri-, och rättigheter är det allvarligt. Att vården är/har varit mycket svårt belastad är väl ingen överraskning. Med den ”vårdskuld” som byggts upp under pandemin får många vänta på välbehövliga operationer med mera. Lidande, risk för missar av rätt åtgärder i tid är svårt att bortse från. En något drägligare tillvaro för vårdpersonalen är väl inget orimligt krav. Vården av ovaccinerade smittade tär på vår gemensamma ekonomi, det vill säga skattemedel. Ska dessa medmänniskor bekostar sin vård själva, kanske att gå för långt, i vår fria sjukvård ska alla tas om hand. Ett alternativ kan vara friheten att till exempel bekosta en köande medmänniskas behövliga operation – en god gärning.

Våra medmänniskor med vaccinationsmotstånd har också friheten att stanna hemma tills vi uppnått den eftertraktade flockimmuniteten. Så är det förmodligen inte. Att röra sig fritt, och bidra till smittspridning är nog ett mer troligt scenario. 

Att vaccination inte är någon garanti mot smitta vet jag. Friheter, och rättigheter ska inte få oönskade konsekvenser för våra medmänniskor.

Slutligen ett lånat dialektalt citat: ”Ha en fått dumheta ska en använde na.” Lev väl!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa