Dra Ostlänken intill befintlig stambana

Det finns flera miljarder att spara om Ostlänken i stället förläggs alldeles intill befintlig stambana på norra sidan. Då behöver betydligt färre antal fastigheter rivas, menar insändarskribenten.

Insändare 8 april 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Politikerna har i flera år framhärdat att Ostlänken och stambanan ska förläggas i ett antal tunnlar genom Linköping. Deras agerande har försenat projektet. Äntligen inser de att kostnaderna blir alldeles för höga.

Deras förslag är nu att Ostlänken, stambanan och Stångådalsbanan får en helt ny förläggning genom staden. Centralstationen vill de placera i Steninge. Många fastigheter måste rivas. Torvinge industriområde kommer att delas i två delar. Även i Råberga behöver fastigheter rivas för Stångådalsbanans ändrade dragning. Därtill kommer spåren att korsa flera stora biltrafikleder och gator som måste byggas om. Även rondeller behöver flyttas.

 

För att få planfria korsningar måste biltrafiken ledas under järnvägen i viadukter på flera ställen. Ännu flera fastigheter behöver lösas in. Dessa omfattande åtgärder innebär tillsammans stora kostnader. Kommunen har redan spenderat mycket av skattebetalarnas pengar för köp av fastigheter i Stångebro. Låt fastighetsägarna få köpa tillbaka dessa. Därmed förhindras en kapitalförstöring av stora mått.

Det finns flera miljarder att spara om Ostlänken i stället förläggs alldeles intill befintlig stambana på norra sidan. Då behöver betydligt färre antal fastigheter rivas. Stångådalsbanans anslutning till stambanan behöver inte ändras. En ny ankomst- och avgångshall kan placeras som en byggnad över spåren intill nuvarande centralstation. Ta lärdom av Norrköpings kommun som vill att deras centralstation byggs så att spåren går under den.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Stopp i tågtrafiken mellan Linköping och Norrköping

Insändare: Varför får vi ingen information om inställda tåg?

Varför får vi ingen information om inställda tåg?

Insändare: Varför får resenärer åka med utan giltig biljett?

Varför får resenärer åka med utan giltig biljett?

Insändare: Planerna kring Ostlänken är galenskap

Insändare: Vi behöver inga nya barriärer i landskapen

Vi behöver inga nya barriärer i landskapen
Visa fler