Dra inte in på redan lågavlönad personal

Insändarskribenten anser att vården ska vara statlig.

Insändarskribenten anser att vården ska vara statlig.

Foto: Magnus Andersson/TT

Insändare2024-03-20 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför har regionen brist på vårdplatser? Svar: På grund av att det inte finns personal! Varför det? Därför att de är för dåligt betalda. Det är över 13 000 sjuksköterskor som inte arbetar i vården. Hyrsystrarna har ju sparkats ut och ska ersättas med några? Vilka?

Det gäller att ha fantasi samt god kännedom om hur man arbetar i vården. Att dra in på lågavlönad personal lönar sig inte mycket.

Primärvården måste utökas. I Norge har 90 procent en egen läkare, men i Sverige cirka 30 procent. Det är därför det blir en "propp" på akutmottagningarna. 

Att färdigbehandlade patienter blir kvar på avdelningarna beror nog på att vi har för få äldreboenden. Vad har gjorts åt detta efter pandemin? Jag anser att vården ska vara statlig, då blir den också rättvis. I Norge är vården statlig och det fungerar bra.