Personskap – inte enbart en mänsklig rättighet

Även individer av andra arter kan och ska omfattas av det juridiska nätet som personskapet medför, skriver insändarskribenten.

Insändare 2 augusti 2023 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Artikel 6 i konventionerna om de mänskliga rättigheterna säger ”Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening”. Rättigheten ses som universell, det vill säga, den gäller alla människor, överallt. Alla människor är personer. Förnekas de denna rätt är det således ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Kampen mot dessa brott är pågående och på inga sätt avslutad.
Vad innebär det då att vara en person och vad är motsatsen? Att vara en person, ett rättssubjekt innebär att du är behäftad med positiv respektive negativ rättskapacitet, på den positiva halvan finns dina rättigheter och din möjlighet att äga objekt. Den negativa spelplanen innebär dina skyldigheter och åtaganden som kommer av ditt personskap. Notera redan nu att långt ifrån alla människor delar samma nivå av skyldigheter även om de har samma nivå av positiva rättskapacitet.


Är du inte en person är du ett objekt, ett föremål för någons äganderätt. Idag kan företag vara personer i lagens mening, berg kan vara personer, floder kan vara personer.
Ickemänskliga individer, djur, kan inte vara personer. Eller kan de vara det? Till skillnad från vad som kan vara den allmänt rådande uppfattningen har ett antal individer av annan arttillhöriget tilldömts personskap. Därmed har de också fått en rad grundläggande rättigheter, tidigare exklusivt tillskrivna individer av vår egen art.
Idag finns det flera primater som är personer i lagens mening. Ecuadors författningsdomstol konstaterade i en dom år 2022 att samtliga vilda djur åtnjuter specifika rättigheter. Domstolen gick till och med så långt som att skriva ner exakt vilka dessa rättigheter är. I USA drivs fall för bland annat primater och elefanter enligt principen om Habeas Corpus ”den som tar en person i fängsligt förvar ska förklara varför”.

Samma princip som tidigare hjälpt människor används idag för att hjälpa individer med annan arttillhörighet. Ecuadors författningsdomstol konstaterade också att Habeas Corpus är en legitim väg avseende ett ifrågasättande om det är rätt eller fel att hålla vilda djur fångna.
Vi har kommit så pass långt i vår syn på andra arter att personskap inte är något som ska vara förenat med mänsklig exklusivitet. Även andra arter kan och ska omfattas av det juridiska nätet som personskapet medför. Kommer detta medföra konsekvenser för människans plats på planeten? I högsta grad. Människans intressen ska inte stå i vägen för andra arters rätt till sin frihet.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa