Detaljplan för Roxenbaden och Sandvik

Insändare 27 juli 2021 16:34
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För 11 år sedan bestämdes att dessa områden skulle få kommunalt vatten och avlopp och arbetet med ny detaljplan påbörjades. En mängd utredningar gjordes och alla var samstämmiga om att områdenas karaktär i huvudsak skulle behållas. Vägarnas kunde behållas med vissa förbättringar och ett stort antal k- och q-märkningar föreslogs. När förslaget till detaljplan slutligen kom hade dock detta förändrats och vi såg framför oss en förändrad modell i Ekängen med breda villagator och intrång på privat mark. Detta ledde till en stor mängd överklaganden och till vår stora glädje upphävde Mark- och Miljödomstolen kommunens beslut. 

Nu erfar jag att kommunen överklagat domstolens beslut och sökt anstånd med tiden för att motivera detta. Kommunen verkar alltså övertygad om driva igenom detta. Jag vädjar därför till politikerna att stoppa denna överklagan och beställa en ny detaljplan som överenstämmer med folkviljan och sina egna utredningar.

Ämnen du kan följa