Det kan vara din vän, din bror eller din partikamrat

Kristdemokraterna i Linköping välkomnar debatten om mäns våld mot kvinnor som nu fått aktualitet efter att fem kvinnor på kort tid mördats av män som de har eller har haft en relation till.

Fokus flyttas från att det faktiskt kan gälla vilken man som helst, till att det är män från vissa ”hederskulturer” som utövar våldet mot kvinnor, anser insändarskribenterna.

Fokus flyttas från att det faktiskt kan gälla vilken man som helst, till att det är män från vissa ”hederskulturer” som utövar våldet mot kvinnor, anser insändarskribenterna.

Foto: Claudio Bresciani

Insändare2021-04-27 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Hederskulturens våld hör inte hemma i Sverige" (22/4).

I debattartikeln menar de kristdemokratiska artikelförfattarna att det från politiskt håll finns en ovilja ”…att gå till botten med den reella problematiken bakom våldet”.

När artikelförfattarna utgår från mordet på den 44-årig kvinna som mördades av sin exman i Linköping för en vecka sedan, visar de tydligt den politiska oviljan de själva kritiserar, då de påstår att Det hedersrelaterade våldet har betydligt djupare dimensioner än det våld mot kvinnor som sker i en parrelation”. 

Begreppet ”hederskultur” används i det här sammanhanget som en rasistisk retorik för att visa på att det är ”hedersvåldet” som är det verkliga problemet när det gäller våldet mot kvinnor.

Fortsättningen på debattartikeln bekräftar den rasistiska retoriken och oförmågan hos artikelförfattarna att göra en mer djupgående analys av mäns våld mot kvinnor. 

Vi är många som anser att mäns våld mot kvinnor tydligare behöver synliggöras men den kristdemokratiska retoriken som gör åtskillnad mellan hedersvåld och våldet mot kvinnor i en parrelation utgår ej från den verklighet som de flesta av oss kvinnor lever i. 

Våldet mot kvinnor är könsrelaterat och en konsekvens av de patriarkala strukturer som de flesta samhällen är organiserade utifrån, vilka bygger på hierarkiska förhållanden mellan könen. 

Forskning visar att hälften av de män som utövat dödligt våld mot en kvinna inte finns med i brottsregistret och det största bakomliggande motivet till det dödliga våldet mot kvinnor är mannens behov av kontroll över kvinnan. 

Dödligt våld mot kvinnor är den extrema formen av våld mot kvinnor och har ofta föregåtts av en lång period av våld och hot.

Den kristdemokratiska retoriken förflyttar fokus från att det faktiskt kan gälla vilken man som helst, till att det är män från vissa ”hederskulturer” som utövar våldet mot kvinnor. 

Det bidrar till att förminska och osynliggöra den verklighet som många kvinnor lever under, oavsett klass, etnicitet, ålder, ras, religion och sexualitet. 

Det kan faktiskt vara din granne, din vän, din bror, din morbror, din pappa, din arbetskamrat och faktiskt till och med din partikamrat som utövar våldet.