Ökat utbud av tomter ger rimligare priser

Insändare 8 februari 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varför tar kommunen bort tomtkön till Skogsvallen?" (5/2):

Skribenten pekar med sin insändare på problemen med att Linköping har en stor brist av småhus. Efterfrågan på enfamiljshus är i Linköping väldigt stor, tyvärr har inte tillgången hängt med den ökade efterfrågan. Fokus har under lång tid varit på flerfamiljshus för att på så sätt få ut stora volymer av nya lägenheter, i första hand hyresrätter. När Allians för Linköping tog över styret denna mandatperiod hade vi en vision om en ny egnahemsrörelse där fler ska kunna få chansen till en bostadskarriär och äga sitt egna boende.

De höga priserna på marknaden är tyvärr ett utfall av att just efterfrågan är högre än tillgången. De höga priserna är varken eftersträvansvärda eller rimliga. Kommunen måste dock följa lagstiftningen där likabehandlingsprincipen gäller. Kommunen kan inte sälja en tomt till enskild för underpris. Säljer kommunen en tomt till enskild för 700 000 kronor som sedan kan säljas vidare för 4 miljoner kronor har vi genomfört en värdeöverföring från det allmänna till enskild person som strider mot lagstiftningen.

Vad gäller att priset som en exploatör kan komma att betala för en tomt är längre än till enskild privatperson så är det för att det i priset till enskild bland annat ingår redan färdig infrastruktur. En exploatör måste betala detta utöver priset för själva tomten.

Lösningen är dock inte att hitta sätt att subventionera priserna. Lösningen är i stället att få ut större volymer av både tomter för småhus och färdiga småhus. Genom att öka utbudet kommer priserna på sikt att automatisk justeras till mer rimliga nivåer. Det är vårt uttalade mål att utbudet av småhus skall öka. Vi arbetar mot målet att en tredjedel av de bostäder som byggs i Linköpings kommun skall vara småhus. Vi är nu på väg att skapa en ny egnahemsrörelse i Linköping och vi har ökat byggandet avsevärt, men efter många år av eftersatt byggande och fokus på flerfamiljshus så har vi en lång väg kvar till att nå balans i utbudet av småhus och småhustomter. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa