Debatten om kroppsvikt är inte nyanserad

Fetma och övervikt är normalt, omkring 51 procent av svenskarna lider av övervikt eller fetma, skriver insändarskribenten.

Vi överösas av information om att fetma är ohälsosamt men vad som är en hälsosam vikt för en person är högst personligt, skriver insändarskribenten.

Vi överösas av information om att fetma är ohälsosamt men vad som är en hälsosam vikt för en person är högst personligt, skriver insändarskribenten.

Foto: NTB Scanpix/TT

Insändare2023-07-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag tycker att den här debatten om fetma eller kroppsvikt är inte nyanserad. För mig handlar det inte om att normalisera fetma i sig men att normalisera att många brottas med fetma men det är inte enkelt att dra en slutsats om varför dessa människor brottas med fetma. Vi överösas av information om att fetma är ohälsosamt men vad som är en hälsosam vikt för en person är högst personligt. Dessutom beror en persons vikt på olika faktorer som påverkar hälsan. Människor med alkohol och drogberoende kan vara normalviktiga. Jag tycker att man borde inte bortse från att vikt är förknippat med en persons mående generellt. Kroppshets är inte hälsosamt och leder till både problem med över- och undervikt. Men jag vill inte dra likhetstecken mellan planering av matinköp, matlagning och vikt. 

Jag vägrar att skuldbelägga alla överviktiga vuxna och säga att dem borde lägga ner mer tid på matlagning och inköp av sundare matvaror. Nu är det tyvärr så att man bedömer sina medmänniskor utifrån deras kropp och en människa är mycket mer komplicerad än så. Fetma och övervikt är normalt, omkring 51 procent av svenskarna lider av övervikt eller fetma. Frågan är hur vi bemöter dessa människor. Jag tror inte vi hjälper dessa människor om vi skuldbelägger dem. Tyvärr är det så i dagens samhälle att överviktiga skuldbeläggas. Det är så gott som vedertaget med "fat-shaming". Och då bör man diskutera bland annat hur hälso- och sjukvården bemöter dessa människor. 

Som det ser ut idag bemöts dessa människor med fördomar och uppmaningar att ändra sina levnadsvanor. Normalviktiga patienter bemöts inte av samma slags fördomar även om de också kanske bör ändra sina levnadsvanor. 
Att leva i en fet kropp är normalt för många. Däremot är det inte normalt att vara stolt över sin kropp eller att få tillåtelse att njuta av den så länge man lever. Och då handlar det mer om att var och en ska kunna validera sig själv och sin kropp och bemötas på ett värdigt sätt. Och om vi utgår ifrån att alla har lika värde då är det sunt att prata om fetma som normalt för dessa individer. Och då kan vi diskutera hur de kan hantera sin vikt och sitt mående.