DCA-avtalet – ett försvarsavtal i skymundan

Den 5 december undertecknade USA:s och Sveriges försvarsministrar ett avtal om försvarssamarbete, kallat Defence Cooperation Agreement förkortat DCA-avtalet. Detta avtal ger USA delägarskap i 17 militära anläggningar i Sverige. Kvarn utanför Borensberg i Östergötland är ett av dem.

Det är naturligt att vi ser över vårt gränsförsvar i en alltmer hotfull värld, men vi ökar inte vår nationella suveränitet genom att underkasta oss den militära stormakten USA, menar insändarskribenterna.

Det är naturligt att vi ser över vårt gränsförsvar i en alltmer hotfull värld, men vi ökar inte vår nationella suveränitet genom att underkasta oss den militära stormakten USA, menar insändarskribenterna.

Foto: AP Photo/Kevin Wolf/TT

Insändare2024-04-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För Sverige är avtalet en mer långtgående säkerhetspolitisk förändring än själva Nato-medlemskapet just för att det angår oss alla även under fredstid. Avtalet verkar kommit helt i skymundan av den intensiva och i vår mening ensidiga Nato-debatten för hur många i Sverige känner till det över huvud taget, än mindre vad det innehåller.

Avtalet är nu ute på en snabb remissrunda fram till den åttonde maj. Tills dess ska våra riksdagsledamöter och tjänstemän klara av att läsa och svara på 391 sidor avtalstext med 34 ändringar av lagar och förordningar. Samma sak gäller även för de lokala politiker och tjänstemän som finns på berörda orter där baserna ska placeras. En rent gigantisk uppgift! Frågan är om de över huvud taget kommer hinna svara på remissen.

Med ett godkännande följer sedan nästa steg vilket betyder oinskränkt makt i de områden som USA får tillgång till. På de försvarsanläggningar som är aktuella måste Sverige rusta och renovera dessa, men sedan gäller full frihet för USA att med egen hitskickad personal bygga ut anläggningarna med vägar, vapenlagring och plats för egna anställda med familjer. Svensk polis får inte övervaka och kontrollera någonting utan här gäller amerikansk lag. Det är värt att notera att trots den digra luntan full av detaljer i avtalet står ingenting om förbud mot lagring av kärnvapen trots att både Norge och Danmark i sina avtal förhandlat fram det. Vi kommer alltså inte kunna veta om och när amerikanarna bestämmer sig för att ta in kärnvapen i sina vapenförråd och inte heller var dessa i så fall ska placeras. Allt är hemligstämplat! Något som för oss östgötar är värt att uppmärksamma eftersom Kvarns försvarsanläggning ligger nära oss.

Det är med andra ord allvarliga frågor att ta ställning till. Men någon tid för synpunkter från allmänheten har inte funnits och kommer heller inte att hinnas med. Därför har en nationell kampanj om DCA-avtalet dragit igång. Kan man folkomrösta om EU och euron borde man kunna folkomrösta om DCA-avtalet som är en minst lika viktiga fråga som medlemskap och valuta i EU. 

Det är naturligt att vi ser över vårt gränsförsvar i en alltmer hotfull värld, men vi ökar inte vår nationella suveränitet genom att underkasta oss den militära stormakten USA. Detta vittnar bara om en naiv tilltro till landet i väster som varit indraget i många krig. Den falska trygghet vi invaggas i att som nu först med Nato- medlemskapet och sedan med en mängd amerikanska baser på vår mark kan, i en hotfull värld, snabbt vändas till att vi i stället blir en del av en framtida stormaktskonfrontation.

Några av Sveriges honnörsord har alltid varit frihet, demokrati och oberoende och för de flesta svenskar därför viktiga att bevara. Trots det blir det som vunnit framgång och byggt upp Sveriges välstånd, demokrati frihet och oberoende allt mer ifrågasatt av odemokratiska krafter. Det tas alltfler regeringsbeslut som inskränker eller raserar det vi i över 100 år kämpat för och trott på. När det gäller just försvarsfrågan kan vi dessutom konstatera att ju större besluten är – desto mindre blir demokratin.